Категории
Превантивна дейност

Ръководства

Ръководство за подпомагане прилагането на Протокола за Стратегическа екологична оценка, UNECE, 2011 г.

Съкратено ръководство за прилагането на Протокола за Стратегическа екологична оценка, UNECE, 2012 г.

Практическо ръководство за обучение по Директивите за Стратегическа екологична оценка и ОВОС, изготвено от Jaspers-2013 г.