Категории
Превантивна дейност

Съкратено ръководство за прилагането на Протокола за Стратегическа екологична оценка, UNECE, 2012 г.