Категории
Превантивна дейност

Полезни връзки

Линк към страницата на Министерството на финансите

Линк към страницата на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма

Линк към страницата на Агенцията за приватизационен и следприватизационен контрол

Линк към страницата на Европейската комисия по въпросите за екологичната отговорност

Линк към страницата с информационни материали по Проект „Implementation efficiency of the environmental liability directive (ELD) and related financial security issues”, финансиран от Европейската комисия, относно въпросите за ефективността от прилагане на Директива 2004/35/ЕО от 21.04.2004г. относно екологичната отговорност по отношение на предотвратяването и отстраняването на екологични щети и свързаните с това въпроси за финасново осигуряване (представени на работна среща, м. юли 2009г., Брюксел)

Линк към страницата на Проект “Resource Equivalency Methods for Assessing Environmental Damage in the EU” (“REMEDE”) относно методи за оценка на екологичните щети в ЕС, финансиран от Европейската комисия

Информация за срещите в ЕК на националните представители по Директива 2004/35/ЕО по отношение на екологичната отговорност за предотвратяване и отстраняване на екологични щети

Проект по ИМПЕЛ на тема: „Критерии за оценка на екологични щети“