Категории
Превантивна дейност

Указания/Ръководства

Пиктограми — Какво означават? - кратко ръководство.

Уебстраници на Европейската агенция по химикали (ECHA) за класификация на смеси

Класифициране и етикетиране на химикали - Кратко ръководство за класифицирането и етикетирането в ЕС (2014 г.)

Допълнителна информация относно Регламент CLP

Документи