Категории
Превантивна дейност

Становища по ЕО за 2019 г.

  • Становища по ЕО-2019 г.

    29 март 2019 | 17:15

    Съобщение за Становище по Екологична оценка № 1-1/2019 г., с което се съгласува проект на Общ устройствен план на община Шабла, с възложител Министерство на регионалното развитие и благоус...