Категории
Превантивна дейност

Становища по ЕО-2019 г.

29 март 2019 | 17:15
  • Съобщение за Становище по Екологична оценка № 1-1/2019 г., с което се съгласува проект на Общ устройствен план на община Шабла, с възложител Министерство на регионалното развитие и благоустройството.