Категории
Превантивна дейност

Законодателство

 
Референтни документи:
 
 
Свързани законодателни актове:

В чл. 12, ал. 4 от горепосочената тарифа е посочено намалението за регистрираните по EMAS организации. Когато водоползвателят е регистриран по EMAS, единичният размер на таксата за водовземане се умножава по 0,7.