Категории
Превантивна дейност

Законодателство

 

  • Министърът на околната среда и водите е компетентният орган, който отговаря за регистрацията на    организации в България, съгласно Закона за опазване на околната среда (чл. 132 - чл. 136).
 
 
 
 

 

 
Референтни документи:
 
Свързани законодателни актове:

В чл. 12, ал. 4 от горепосочената тарифа е посочено намалението за регистрираните по EMAS организации. Когато водоползвателят е регистриран по EMAS, единичният размер на таксата за водовземане се умножава по 0,7.