Категории
Превантивна дейност

Заместване с по-безопасни химикали

Дружествата в ЕС все повече заменят опасните химикали и производствени процеси с по-безопасни вещества и по-екологични технологии. Това може да донесе значителни ползи за дружествата, за околната среда и за здравето на работещите с химикали и потребителите. Може да има също значително положително въздействие върху въвеждането на кръгова икономика. Повече информация можете да намерите тук.