Категории
Превантивна дейност

Архив

ТЕКУЩИ ПРОЦЕДУРИ ПО ИЗДАВАНЕ НА КОМПЛЕКСНИ РАЗРЕШИТЕЛНИ

Съгласно чл. 122а, ал. 2  текущите процедури по издаване на комплексни разрешителни се публикуват на интернет страницата на ИАОС. За повече информация – ТУК.

Архив на обявите от 2004 г.;  2005 г.; 2006 г.; 2007 г.; 2008 г.; 2009 г.; 2010 г.; 2011 г.