Категории
Превантивна дейност

Решения по ОВОС - Архив

 • Решения по ОВОС - 2016 г.

  Съобщение за Решение № 253/22.12.2016 г.  за допускане на предварително изпълнение на Решение по ОВОС № 7-7/2016 г.  за инвестиционно предложение „Изграждане на националн...

 • Решения по ОВОС - 2015 г.

  Съобщение за Решение по ОВОС № 2-2/2015 г. за инвестиционно предложение „Доизграждане на автомагистрала (АМ) „Хемус“ (Ябланица-Белокопитово)“ по алтернатива ...

 • Решения по ОВОС - 2014 г.

  Съобщение за издадено Решение по ОВОС № 6-6/2014 г. за  инвестиционно предложение за „Модернизация на железопътна линия София – Пловдив в участъка Елин Пелин &ndash...

 • Решения по ОВОС - 2013 г.

  Съобщение за издадено Решение по ОВОС № 8-6/2013 г. за инвестиционно предложение за "Извеждане от експлоатация на блокове 1-4 на АЕЦ "Козлодуй" с възложител Държавно предприятие "Ра...

 • Решения по ОВОС - 2012 г.

  Съобщение за издадено  Решение за поправка на очевидна фактическа грешка в Решение по ОВОС № 9-4/2012 г.  за инвестиционно предложение за „Път І-1 в участък от км 102+060...

 • Решения по ОВОС - 2011 г.

  Съобщение за издадено Решение по ОВОС №23-11/2011 г.  за инвестиционно предложение за „Добив на подземни богатства - пясъци и чакъли от находище „Гери”, в землищата на ...

 • Решения по ОВОС - 2010 г.

  Съобщение за издадено Решение по ОВОС №27-12/2010 г. за инвестиционно предложение „Добив на подземни богатства - строителни материали - пясъци и чакъли, от находище „Долни Бо...

 • Решения по ОВОС - 2009 г.

  Съобщение за издадено Решение по ОВОС №25-8/2009 г. за инвестиционно предложение „Разширение на инсталацията за производство на калцинирана сода на „Солвей Соди” АД с в...

 • Решения по ОВОС - 2008 г.

    Съобщение за издадено Решение по ОВОС № 18-9/2008 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на производствена линия за непрекъснато горещо поцинковане на стоманена лента ...

 • Решения по ОВОС - 2007 г.

  Съобщение за издадено Решение по ОВОС № 10-4/2007 г.  за инвестиционно предложение „Строителство на ски-писти и лифт – връх Снежанка – с. Стойките, к.к. Пампорово&...