Категории
Превантивна дейност

Решения по ОВОС - 2007 г.

  • Съобщение за издадено Решение по ОВОС № 10-4/2007 г.  за инвестиционно предложение „Строителство на ски-писти и лифт – връх Снежанка – с. Стойките, к.к. Пампорово” по трети вариант, с възложител „ПАМПОРОВО” АД, /30.11.2007 г./
  • Съобщение за издадено Решение по ОВОС № 9-4/2007 г.  за инвестиционно предложение „Модернизация на инсталация за преработка на суров нефт чрез изграждане на съоръжения за производство на водород, за водородна десулфоризация на газьолови фракции и за конверсия на водород до елементарна сяра” с възложител „Инса Ойл” ООД /30.11.2007 г./
  • Съобщение за издадено Решение по ОВОС № 7-3/2007 г.  за инвестиционно предложение „Изграждане на голф-комплекс в местността  „Хижата”, в землището на гр. Каблешково, община Поморие, област Бургас” с възложител „КАБЛАНД” ООД /27.07.2007 г./
  • Съобщение за издадено Решение по ОВОС № 6-2/2007 г.  за инвестиционно предложение „Реконструкция на път III-534 Елена - Твърдица”, участък от км 7+899,51 до км 41+899 (по новата номенклатура път IІІ-662 от км 60+673 до км 26+673,51) с възложител Фонд „Републиканска пътна инфраструктура” /01.06.2007 г./
  • Съобщение за издадено Решение по ОВОС № 5-2/2007 г.  за инвестиционно предложение “Реконструкция и модернизация на инсталацията за производство на клинкер и цимент в завода на „Девня цимент” АД” с възложител „Девня цимент” АД /01.06.2007 г./
  • Съобщение за издадено Решение по ОВОС № 4-2/2007 г.  за инвестиционно предложение „Монтиране на нова технологична линия за крепирани хартии тип „тишу” в „Костенец - ХХИ” АД” с възложител „Костенец - ХХИ” АД, гр. Костенец /01.06.2007 г./
  • Съобщение за издадено Решение по ОВОС № 3-2/2007 г.  за инвестиционно предложение „Изграждане на голф-клуб „Правец” на площ  579,101 дка, в землищата на гр. Правец и с. Разлив” с възложител „Тера Тур Сервиз” ЕООД  /01.06.2007 г./
  • Съобщение за издадено Решение по ОВОС № 2-2/2007 г. за инвестиционно предложение „Курортно туристически комплекс „Еделвайс” в местността „Раплево”, землище на гр. Разлог” с възложител „Линекса Пропърти” ЕООД /01.06.2007 г./
  • Съобщение за издадено Решение по ОВОС № 1-1/2007 г.  за инвестиционно предложение „Разработване на находище за строителни материали – трахибазалти „Иречеково”, землище с. Иречеково, Община Стралджа с
   възложител „Технострой-инженеринг 99” АД /16.05.2007 г./