Категории
Превантивна дейност

Обявления за инвестиционно предложение

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, МОСВ обявява следното инвестиционно предложение за: