Категории
Превантивна дейност

Обществен достъп до доклади по ОВОС

На основание чл. 15, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, МОСВ осигурява обществен достъп до доклада за ОВОС за период 30 дни преди срещата /срещите за обществено обсъждане: