Категории
Превантивна дейност

Контролна дейност

Опасни химикали, открити в много потребителски продукти

Eвропейски проект за контрол на Форума на ECHA установи прекомерни нива на опасни химикали, като олово и фталати, в продуктите, които се продават на потребителите. Общо 18% от проверените продукти са в нарушение на законодателството на ЕС.

Националните контролни органи в 26 държави от ЕС провериха над 2 400 продукта, повечето от които предназначени за потребители, и установиха, че повече от 400 от тях нарушават законодателството на ЕС за химикалите.

Най-често срещаните видове продукти, които нарушават законите, са:

Електрически уреди като електрически играчки, зарядни, кабели, слушалки. За 52 % от тези продукти е установено, че не отговарят на изискванията, най-вече поради наличието на олово в спойки, фталати в части от мека пластмаса или кадмий в печатни платки.
Спортно оборудване като постелки за йога, велосипедни ръкавици, топки или гумени дръжки на спортно оборудване. За 18 % от тези продукти беше установено, че не отговарят на изискванията най-вече поради SCCP и фталати в меката пластмаса и PAH в каучука.
Играчки като такива за къпане, кукли, костюми, постелки за игра, пластмасови фигури, фиджет играчки, играчки за открито, слуз и артикули за грижа за деца. За 16 % от неелектрическите играчки е установено, че не отговарят на изискванията, най-вече поради фталати, открити в части от мека пластмаса, но също така и други забранени вещества, като PAH, никел, бор или нитрозамини.
Модни продукти като чанти, бижута, колани, обувки и дрехи. За 15 % от тези продукти е установено, че не отговарят на изискванията поради съдържащите се в тях фталати, олово и кадмий.
В случаите, когато са констатирани несъответстващи продукти, инспекторите са предприели принудителни мерки, като повечето от тях са довели до изтегляне на такива продукти от пазара.

Процентът на несъответствие е по-висок при продукти с произход извън Европейското икономическо пространство (ЕИП) или чийто произход не е известен.

Повече информация за проекта можете да намерите тук.