Категории
Превантивна дейност

Ръководства

Ръководство за работа с ePIC за потребителя от индустрията - версия 1.3, октомври 2015 г.

Ръководство за прилагане на Регламент (ЕС) 649/2012 относно износа и вноса на опасни химикали - версия 1.1, юли 2015 г.