Категории
Превантивна дейност

Решения по ЕО за 2016 г.

 • Решение № ЕО-19/2016 г.

  24 юли 2018 | 14:48

  Съобщение за Решение № ЕО-19/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) на на изменение на Програма за развитие на селските райони (ПРСР) за пери...

 • Решение № ЕО-18/2016 г.

  24 юли 2018 | 14:47

  Съобщение за Решение № ЕО-18/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО на проект на Подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП - ПП) за изместване на ав...

 • Решение № 214/21.10.2016 г.

  24 юли 2018 | 14:47

  Съобщение за Решение № 214/21.10.2016 г. за поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № ЕО-5/2016 г. /21.10.2016 г./ ...

 • Решение № ЕО-17/2016 г.

  24 юли 2018 | 14:46

  Съобщение за Решение № ЕО-17/2016 г.  за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО за Подробен устройствен план - Парцеларен план за обект "Въздушна линия (ВЛ) 110 kV п/ст "Ва...

 • Решение № ЕО-16/2016 г.

  24 юли 2018 | 14:45

  Съобщение  за Решение № ЕО-16/2016 г.  за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО на проект на Стратегия за водено от общностите местно развитие на територията на Местна ини...

 • Решение № ЕО-15/2016 г.

  24 юли 2018 | 14:45

  Съобщение за Решение № ЕО-15/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО на проект на Стратегия за водено от общностите местно развитие на територията на Местна иници...

 • Решение № ЕО-14/2016 г.

  24 юли 2018 | 14:44

  Съобщение за Решение № ЕО-14/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО на проект на Стратегия за водено от общностите местно развитие на територията на Местна иници...

 • Решение № ЕО-13/2016 г.

  24 юли 2018 | 14:43

  Съобщение за Решение № ЕО-13/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) на проект на Стратегия за водено от общностите местно развитие на територ...

 • Решение № ЕО-12/2016 г.

  24 юли 2018 | 14:43

  Съобщение за Решение № ЕО-12/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) на проект на Стратегия за водено от общностите местно развитие на те...

 • Решение № ЕО-11/2016 г.

  24 юли 2018 | 14:42

  Съобщение за Решение № ЕО-11/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) на проект на Стратегия за водено от общностите местно развитие на те...

 • Решение № ЕО-10/2016 г.

  24 юли 2018 | 14:41

  Съобщение за Решение № ЕО-10/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) на проект на Стратегия за водено от общностите местно развитие на територ...

 • Решение № ЕО-9/2016 г.

  24 юли 2018 | 14:40

  Съобщение за Решение № ЕО-9/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) на проект на Стратегия за водено от общностите местно развитие на тер...