Категории
Превантивна дейност

Решение № ЕО-9/2016 г.

24 юли 2018 | 14:40
  • Съобщение за Решение № ЕО-9/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) на проект на Стратегия за водено от общностите местно развитие на територията на Местна инициативна група „Високи Западни Родопи – Борино-Доспат-Сърница“, с възложител Сдружение „Местна инициативна група „Високи Западни Родопи – Борино-Доспат-Сърница“  /19.05.2016 г./