Категории
Превантивна дейност

Програми за отстраняване на минали щети

Дружества, изпълняващи програми за отстраняване на минали екологични щети:

 1. "МДК" АД - гр. Пирдоп - Програмата е изпълнена
 2. “Асарел-Медет” АД, гр. Панагюрище - Програмата е изпълнена
 3. “Кремиковци” АД София - спряно изпълнение
 4. “Нефтохим” АД Бургас - Програмата е в ход на изпълнение
 5. “Осогово” АД Кюстендил - спряно изпълнение
 6. “Неохим” АД, гр. Димитровград - Програмата е изпълнена
 7. “КЦМ” АД Пловдив - Програмата е изпълнена
 8. “Софарма” АД София - Програмата е изпълнена
 9. “Агрополихим” АД Девня - Програмата е в ход на изпълнение
 10. “Геосол” АД Провадия- Програмата е изпълнена
 11. “Биовет” АД Пещера - Програмата е изпълнена
 12. “Пирел” АД Гоце Делчев - Програмата е в ход на изпълнение
 13. “Горубсо Лъки” АД Лъки - Програмата е изпълнена
 14. “ОЦК”  АД, гр. Кърджали - Програмата е в ход на изпълнение
 15. “Горубсо Мадан” АД, гр. Мадан - Програмата е изпълнена
 16. “Елаците Мед” ЕАД, с. Мирково - Програмата е изпълнена
 17. “Стар содов завод” Девня - Програмата е изпълнена
 18. “Брикел”АД, гр.Гълъбово - Програмата е изпълнена
 19. “Тракия-РМ” EООД, гр. Пловдив - Програмата не е стартирала
 20. “Мина Балкан 2000” ЕАД, гр. Твърдица - Програмата е изпълнена
 21. “Лагерен завод” обособена част от “ВМЗ” - Сопот - Програмата е изпълнена
 22. “Електроразпределение “Столично” и Електроразпределение “Плевен” - Програмата е изпълнена
 23. Рудник "Димов дол" - обособена част на "Горубсо Рудозем" АД - гр. Рудозем - договорът е прекратен