Категории
Превантивна дейност

Решения по ЕО за 2016 г.

 • Решение № ЕО-8/2016 г.

  24 юли 2018 | 14:40

  Съобщение за Решение № ЕО-8/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) на проект на Стратегия за водено от общностите местно развитие на тер...

 • Решение № ЕО-7/2016 г.

  24 юли 2018 | 14:39

  Съобщение за Решение № ЕО-7/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка  (ЕО) на проект на Стратегия за водено от общностите местно развитие на те...

 • Решение № ЕО-6/2016 г.

  24 юли 2018 | 14:38

  Съобщение за Решение № ЕО-6/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на проект на Генерален план за развитие на пристанище за обществен транспорт с ...

 • Решение № ЕО-5/2016 г.

  24 юли 2018 | 14:38

  Съобщение за Решение № ЕО-5/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване за поземлени имо...

 • Решение № ЕО-4/2016 г.

  24 юли 2018 | 14:37

  Съобщение за Решение № ЕО-4/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка  на Подробен устройствен план – План за регулация и План за зас...

 • Решение № ЕО-3/2016 г.

  24 юли 2018 | 14:36

  Съобщение за Решение № ЕО-3/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробни устройствени планове - Парцеларни планове и изменения на подробни у...

 • Решение № ЕО-2/2016 г.

  24 юли 2018 | 14:36

  Съобщение за Решение № ЕО-2/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Изменение на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за...

 • Решение № ЕО-1/2016 г.

  24 юли 2018 | 14:34

  Съобщение за Решение № ЕО-1/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка  на Генерален план на пристанище за обществен транспорт с регионално ...