Категории
Превантивна дейност

Решение № ЕО-3/2016 г.

24 юли 2018 | 14:36
  • Съобщение за Решение № ЕО-3/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробни устройствени планове - Парцеларни планове и изменения на подробни устройствени планове за проект "Премахване на прелезите и изграждане на подлези/надлези за железопътен участък Пловдив-Бургас", с възложител ДП "Национална компания "Железопътна инфраструктура" /07.04.2016 г./