Категории
Превантивна дейност

Решение № ЕО-1/2016 г.

24 юли 2018 | 14:34
  • Съобщение за Решение № ЕО-1/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка  на Генерален план на пристанище за обществен транспорт с регионално значение за обработка на генерални товари, скрап и нефтопродукти „Европа“ (Бургаски корабостроителници южен кей – Л) – подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ) на пристанищната територия и парцеларен план (ПП) за пристанищната акватория, с възложител „УниКредит Булбанк” АД  /22.01.2016 г./