Категории
Превантивна дейност

Решение № ЕО-2/2016 г.

24 юли 2018 | 14:36
  • Съобщение за Решение № ЕО-2/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Изменение на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за акваторията на Рибарско пристанище в м. „Рибарско селце“ (бивша „Ченгене скеле“)землище на кв. Крайморие, гр. Бургас с възложител община Бургас /15.02.2016 г./