Категории
Превантивна дейност

Решение № ЕО-6/2016 г.

24 юли 2018 | 14:38
  • Съобщение за Решение № ЕО-6/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на проект на Генерален план за развитие на пристанище за обществен транспорт с регионално значение "Зърнени храни - Силистра" - изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на пристанищната територия и Парцеларен план за пристанищната акватория, с възложител "Зърнени храни - Силистра" АД /26.04.2016 г./