Категории
Превантивна дейност

Решение № ЕО-5/2016 г.

24 юли 2018 | 14:38
  • Съобщение за Решение № ЕО-5/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване за поземлени имоти №№ 58517.34.4, 58517.34.5 и 58527.34.7, в землището на с. Проглед, попадащи в обхвата на Общ устройствен план на курортен комплекс "Пампорово", Община Чепеларе, с възложител Росен Йорданов /26.04.2016 г./