Категории
Превантивна дейност

Решение № ЕО-19/2016 г.

24 юли 2018 | 14:48
  • Съобщение за Решение № ЕО-19/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) на на изменение на Програма за развитие на селските райони (ПРСР) за периода 2014-2020 г., с възложител Дирекция „Развитие на селските райони“ към Министерство на земеделието и храните – Управляващ орган на ПРСР 2014-2020 г. /23.12.2016 г./