Категории
Превантивна дейност

Решения по ОВОС - 2008 г.

 

  • Съобщение за издадено Решение по ОВОС № 18-9/2008 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на производствена линия за непрекъснато горещо поцинковане на стоманена лента с годишен производствен капацитет 250 000 т” с възложител „Интер пайп” АД /подп. на 08.01.2009 г./
  • Съобщение за издадено Решение по ОВОС № 17-9/2008 г. за инвестиционно предложение „Инсталация за екстракция и електролиза /SХ/EW/ на „Асарел-Медет” АД с възложител „Асарел-Медет” АД /подп. на 08.01.2009 г./
  • Съобщение за издадено Решение по ОВОС № 16-9/2008 г. за инвестиционно предложение „Ремонт и преустройство на съществуващ почивен дом “Леденика” и построяване на планински вилни къщи в имот №005076 ЕКАТТЕ 30606, м „Църквище”, землище на с.Згориград, общ. Враца” с възложител „Томеком” ЕООД /подп. на 08.01.2009 г./
  • Съобщение за издадено Решение по ОВОС № 15-9/2008 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на депо за битови отпадъци в имот №045017А, м. „Мечкобиево”, община Малко Търново” с възложител община Малко Търново /подп. на 08.01.2009 г./
  • Съобщение за издадено Решение по ОВОС № 14-8/2008 г. за инвестиционно предложение „Разширение на пристанище за обществен транспорт с регионално значение КРЗ „Порт Бургас” с възложител КРЗ „Порт Бургас” АД /30.12.2008 г./
  • Съобщение за издадено Решение по ОВОС № 13-7/2008 г. за инвестиционно предложение „Инсталация за преработване на гравитационен златен концентрат по технология на СоnSep ACACIA- CS250 - Австралия” с възложител „КЦМ” АД /29.09.2008 г./
  • Съобщение за издадено Решение по ОВОС № 12-7/2008 г. за инвестиционно предложение „Добив на въглища от участък „Рудината” на находище „Бобовдолски въглищен басейн”, община Бобов дол” с възложител „Геология и геотехника” ООД/29.09.2008 г./
  • Съобщение за издадено Решение по ОВОС № 11-7/2008 г. за инвестиционно предложение „Реконструкция и разширение на инсталациите на „Монбат” АД- производствена площадка гр. Монтана: Инсталация за производство на оловно-киселинни акумулаторни батерии и Инсталация за рециклиране на цветни метали от негодни акумулатори” с възложител „Монбат” АД /29.09.2008 г./
  • Съобщение за издадено Решение по ОВОС № 10-6/2008 г.  за инвестиционно предложение „Изграждане на голф-комплекс в имоти № 000489, м. “Кушево”, землище с. Жълти бряг и № 000019, м. “Съръигрек, с. Стамболово, Община Стамболово, обл. Хасково” с възложител Инвеститорска група „БГ Асетс Мениджмънт” ООД, „Лиам Годфри” ООД, „Честърфийлд Естейтс Лимитед” ЕООД и „Грийн Хил Инвестмънт” ЕООД /29.09.2008 г./
  • Съобщение за издадено Решение по ОВОС № 9-6/2008 г.  за инвестиционно предложение „Строителство на автомагистрала (АМ) “Хемус” от км 224+115 до км 341+225 от пресичането на път І-5 до пресичането с път І-7” и пътните възли, както следва: от км 225+360 до км 243+000 по червен вариант; от км 243+000 до км 257+000 по сборен вариант; от км 257+000 до км 341+225 по жълт вариант” с възложител Национална агенция „Пътна инфраструктура” /29.09.2008 г./
  • Съобщение за издадено Решение по ОВОС № 8/2008 г.  за инвестиционно предложение „Разширяване преработката на медно-златни руди от находище “Челопеч” до 3 млн.тона/год. и производство на метали от концентрат” с възложител „Челопеч майнинг” ЕАД /30.07.2008 г./
  • Съобщение за издадено Решение по ОВОС № 7-4/2008 г.  за инвестиционно предложение „Модернизация и разширение на цинков завод чрез нов „Пържилен цех”, нова система за производство на сярна киселина и нов, автоматизиран електролитен цех” с възложител „ОЦК” АД /16.06.2008 г./
  • Съобщение за издадено Решение по ОВОС № 6-5/2008 г.  за инвестиционно предложение „Добив на подземни богатства- строителни материали-пясъци от находище „Хидроеко ПИМ- 1” с възложител „Хидроеко ПИМ” ООД /27.05.2008 г./
  • Съобщение за издадено Решение по ОВОС № 5-5/2008 г.  за инвестиционно предложение „Разширение на пристанище Бургас- изграждане на контейнерен терминал 4” с възложител ДП „Пристанищна инфраструктура”, Главно управление- София /27.05.2008 г./
  • Съобщение за издадено Решение по ОВОС № 3-3/2008 г.  за инвестиционно предложение „Изграждане на предприятие за преработка на странични животински продукти, негодни за консумация от хората, на площадка Угърчин” с възложител Национална ветеринарномедицинска служба към МЗ /29.02.2008 г./
  • Съобщение за издадено Решение по ОВОС № 3-2/2008 г.  за инвестиционно предложение „Изграждане на голф-клуб „Ибър”на площ 971 дка  в землището на гр. Долна Баня” с възложител „Голф Клуб Ибър” АД /12.02.2008 г./
  • Съобщение за издадено Решение по ОВОС № 2-2/2008 г. за инвестиционно предложение Изграждане на промишлена инсталация за получаване на електролитна мед в площ „Хвостохранилище Медет” с възложител „МБС” АД /12.02.2008 г./
  • Съобщение за издадено Решение по ОВОС № 1-1/2008 г.  за инвестиционно предложение „Строителство на автомагистрала „Струма” (Долна Диканя – Кулата)” с възложител Фонд „Републиканска пътна инфраструктура”
   /15.01.2008 г./