Категории
Превантивна дейност

Решение № ЕО-3/2015 г.

24 юли 2018 | 14:16
  • Съобщение за Решение № ЕО-3/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за Програма за трансгранично сътрудничество по Европейския инструмент за съседство „Черноморски басейн“ 2014-2020 г., с възложител Главна дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“, Министерство на регионалното развитие и благоустройството /04.03.2015 г./