Категории
Превантивна дейност

Решение № 80/16.04.2015 г.

24 юли 2018 | 14:21
  • Съобщение за Решение № 80/16.04.2015 г.  за поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № ЕО-12/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Изменение на Общия устройствен план на Столична община - част „Комуникационно-транспортна система - схема за масов градски релсов транспорт" за „Трети метродиаметър“ на Софийски метрополитен, с възложител Столична община /17.04.2015 г./