Категории
Превантивна дейност

Решение № ЕО-4/2015 г.

24 юли 2018 | 14:17
  • Съобщение за Решение № ЕО-4/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за Подробен устройствен план (ПУП)-План за регулация и застрояване (ПРЗ) и Парцеларен план (ПП) на рибарско пристанище (ПИ 07079.10.1004), м. „Рибарско пристанище“ (бивша м. „Ченгене скеле“) в землището на кв. „Крайморие“, град Бургас, Община Бургас, с възложител община Бургас /05.03.2015 г./