Категории
Превантивна дейност

Решения по ЕО за 2015 г.

  • Решение № ЕО-1/2015 г.

    24 юли 2018 | 13:30

    Съобщение за Решение № ЕО-1/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на изменение на Подробен устройствен план– Парцеларен план (ПУП-ПП) ...