Категории
Превантивна дейност

Решение № ЕО-8/2015 г.

24 юли 2018 | 14:25
  • Съобщение за Решение № ЕО-8/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план (ПУП) - парцеларен план (ПП) за обект: Междусистемна газова връзка България – Сърбия на територията на Република България (окончателен проект), с възложител Министерство на енергетиката /30.07.2015 г./