Категории
Превантивна дейност

Решение № ЕО-5/2015 г.

24 юли 2018 | 14:21
  • Съобщение  за Решение № ЕО-5/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за ревизиран вариант на Оперативна програма „Околна среда“ (ОПОС) 2014 – 2020 г., с възложител Главна дирекция „ОПОС“ на Министерство на околната среда и водите/15.05.2015 г./