Категории
Превантивна дейност

Решение № ЕО-6/2015 г.

24 юли 2018 | 14:23
  • Съобщение за Решение № ЕО-6/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка  на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за обект: Път І-9 „Слънчев бряг-Бургас“, участък „п.к. Кошарица – п.к. Несебър“ от км 199+048.49 до км 205+323.55, с възложител Агенция „Пътна инфраструктура“/03.07.2015 г./