Категории
Превантивна дейност

Решение № ЕО-9/2015 г.

24 юли 2018 | 14:26
  • Съобщение за Решение № ЕО-9/2015 г.  за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на актуализирана Стратегия за управление на отработено ядрено гориво и радиоактивни отпадъци до 2030 г., с възложител Министерство на енергетиката /01.09.2015 г./