Категории
Превантивна дейност

Решение № 117/16.06.2015 г.

24 юли 2018 | 14:22
  • Съобщение за Решение № 117/16.06.2015 г. за допускане на предварително изпълнение на Решение № ЕО-5/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за ревизиран вариант на Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г.", с възложител Главна дирекция "ОПОС" на Министерството на околната среда и водите /16.06.2015 г./