Категории
Превантивна дейност

Решение № ЕО-7/2015 г.

24 юли 2018 | 14:24
  • Съобщение за Решение № ЕО-7/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на изменението на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 – 2020 г. , с възложител Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията /27.07.2015 г./