Категории
Превантивна дейност

Изграждане на съоръжение за допълнително техническо водоснабдяване на АЕЦ “Козлодуй”-Студен канал-2

– Писмо на на Министерство на околната среда и водите на България до Румъния, с което уведомява за инвестиционното предложение, с приложена нотификация съгл. чл. 3 на Конвенцията по ОВОС в трансграничен контекст

– Отговор на Министерство на околната среда и измененията на климата на Румъния (заявен интерес за участие)