Категории
Превантивна дейност

Ръководства/Въпроси и отговори

База-данни за съставки на детергенти:

Част А

Част Б

Ръководство за прилагане на Регламент (ЕО) 648/2004 относно детергентите Информационни материали:

Има ли безвредни за околната среда перилни препарати?

Правилното дозиране на перилния препарат пести пари и спомага за опазване на околната среда

Специфични продуктови групи, които се считат за детергенти по смисъла на Регламент (ЕО) 648/2004

Въпроси и отговори по прилагането на Регламент (ЕО) 648/2004 относно детергентите Полезни връзки:

http://bg.cleanright.eu/ - Нов специализиран сайт за потребители на детергенти, разработен в рамките на доброволна инициатива на AISE и CEFIC в сътрудничество с Българска асоциация на детергентната индустрия /БАДИ/. На този адрес можете да направите виртуална обиколка във всички помещения на съвременния дом, за да се информирате за: * продуктите за почистване на различните видове повърхности, * за най-правилната им и безопасна употреба, * поддържането на добра хигиена в различните помещения на дома, * постигането на по-безопасна домашна среда, * за това как да се пести енергия.

Министерството на околната среда и водите на Р. България приветства осъществяването на проекта Cleanright като доброволна инициатива, целяща повишаване информираността на крайните потребители относно свойствата и състава на битовите препарати за почистване, което ще доведе до безопасна и устойчива употреба на детергенти и ще подпомогне опазването на околната среда.