Категории
Превантивна дейност

Контакти

Отдел "Комплексни разрешителни и опасни вещества"

Теодора Желева - началник-отдел тел: 940 62 27 e-mail: tzheleva@moew.government.bg

Любка Попова - държавен eксперт тел: 940 63 81 e-mail: l.popova@moew.government.bg

Галина Маринова-Кожухарова - главен експерт тел: 940 62 96 e-mail: gkozhuharova@moew.government.bg