Категории
Превантивна дейност

Контакти

Отдел "Комплексни разрешителни и опасни вещества"

Теодора Желева - началник-отдел тел: 940 62 27 e-mail: tzheleva@moew.government.bg

Теодора Бандакова - главен eксперт тел: 940 63 81 e-mail: t.bandakova@moew.government.bg