Категории
Превантивна дейност

Указания

Указания за провеждане на контролната дейност по прилагане на Регламент (ЕО) № 648/2004 относно детергентите

Указания: Подпомагане на администрацията за практическото прилагане на Регламент (ЕО) 648/2008 относно детергентите в България - на английски език.

Като част от първия проект (2008-2009) съответните мерки за прилагането на Регламент (ЕО) 648/2008 бяха включени в план за прилагане , за чието осъществяване на практика като част от втория проект (2010-2011) бяха създадени органи за надзор на пазара. Целта на втория проект „Прилагане на Регламент (ЕО) 648/2008 в България: проверки на производителите на миещи и почистващи препарати“ беше да разработи общи административни мерки чрез Министерствата на здравеопазването и околната среда под формата на насоки за извършване на проверки както и да създаде стандарти за анализиране на вещества и проверка на употребата им в практиката, за да превърне проверките в универсална процедура и по този начин да осигури високо ниво на защита на околната среда и човешкото здраве.