Категории
Превантивна дейност

Оценка

ОЦЕНКА

  • Оценка на съответствието: Проверка за качеството/точността на информацията, подадена от индустрията.
  • Оценка на досиетата: Проверка за това дали е предложен подходящ план за изследвания на вещества, регистрирани за по-високи тонажни групи (≥100 тона годишно)
  • Оценка на вещества: оценка на всички налични данни за веществото от всички налични регистрационни досиета. Tова ще се извършва от националните компетентни органи за вещества, които са определени като приоритетни във връзка с възможни регулаторни мерки поради безпокойството, което техните свойства или употреби предизвикват.