Категории
Отпадъци

Полезна информация

1. ПРОУЧВАНЕ НА КРИТЕРИИТЕ ЗА КРАЙ НА ОТПАДЪКА ЗА ДОБАВЪЧНИТЕ МАТЕРИАЛИ – превод на български език, на оригиналния документ на JRC IPTS – END OF WASTE CRITERIA final report, с подкрепата на TWINING PROJECT BG/07/IB/EN/02 “WASTE CONTROL”

2. Семинар на тема „УПРАВЛЕНИЕ НА  ОТПАДЪЦИТЕ ОТ СТРОИТЕЛСТВО И РАЗРУШАВАНЕ  В АВСТРИЯ – ДЕМОНСТРИРАНЕ НА ДОБРИТЕ ПРАКТИКИ”, с подкрепата на TWINING PROJECT BG/07/IB/EN/02 “WASTE CONTROL”

работна програма

презентации