Категории
Отпадъци

Лица, изпълняващи задълженията си индивидуално

 

Списък на лицата изпълняващи задълженията си индивидуално за отработени масла и отпадъчни нефтопродукти

ЗАПОВЕДИ 2023 г.

Заповед № 879/06.11.2023 г. (Публикувана на 07.11.2023 г.) на министъра на околната среда и водите,  за "Транс Ойл 2008" ЕООД, лице изпълняващо индивидуално задълженията си за оползотворяване на отработени масла, което не следва да заплащат продуктова такса за масла за 2022 г., поради доказано изпълнение на целта по чл. 8, ал. 1 от Наредба за отработените масла и отпадъчни нефтопродукти и доказано изпълнение на задълженията за оползотворяване на отработени масла

Заповед № 880/06.11.2023 г. (Публикувана на 07.11.2023 г.) на министъра на околната среда и водите,  за "ОМНИКАР БГ" ЕООД, лице изпълняващо индивидуално задълженията си за оползотворяване на отработени масла, което не следва да заплащат продуктова такса за масла за 2022 г., поради доказано изпълнение на целта по чл. 8, ал. 1 от Наредба за отработените масла и отпадъчни нефтопродукти и доказано изпълнение на задълженията за оползотворяване на отработени масла

Заповед № 881/06.11.2023 г. (Публикувана на 07.11.2023 г.) на министъра на околната среда и водите,  за "ИНСА" ЕООД, лице изпълняващо индивидуално задълженията си за оползотворяване на отработени масла, което не следва да заплащат продуктова такса за масла за 2022 г., поради доказано изпълнение на целта по чл. 8, ал. 1 от Наредба за отработените масла и отпадъчни нефтопродукти и доказано изпълнение на задълженията за оползотворяване на отработени масла

ЗАПОВЕДИ 

Заповед № РД-533/19.05.2021 г. на министъра на околната среда и водите за лицата, изпълняващи индивидуално задълженията си за оползотворяване на отработени масла, които не следва да заплащат продуктова такса за масла за 2020 г. (публикувана на 27.05.2021 г.)

Заповед № РД-384/15.05.2019 г. на министъра на околната среда и водите за лицата, изпълняващи индивидуално задълженията си за оползотворяване на отработени масла, които не следва да заплащат продуктова такса за масла за 2018 г. (публикувана на 16.05.2019 г.)

Заповед № РД-277/15.05.2018 г. на министъра на околната среда и водите за лицата, изпълняващи индивидуално задълженията си за оползотворяване на отработени масла, които не следва да заплащат продуктова такса за масла за 2017 г. (публикувана на 18.05.2018 г.)

Заповед № РД-321/15.05.2017 г. на министъра на околната среда и водите за лицата, изпълняващи индивидуално задълженията си за оползотворяване на отработени масла, които не следва да заплащат продуктова такса за масла за 2016 г. (публикувана на 18.05.2017 г.)

Заповед № РД-254/16.05.2016 г. на министъра на околната среда и водите за лицата, изпълняващи индивидуално задълженията си за оползотворяване на отработени масла, които не следва да заплащат продуктова такса за масла за 2015 г. (публикувана на 18.05.2016 г.)

Заповед № РД-504/13.07.2015 г. на министъра на околната среда и водите за "БУЛВАРИЯ - АВТОМОБИЛНИ ПРОДУКТИ" ЕООД, лице, изпълняващо индивидуално задълженията си за оползотворяване на отработени масла, което не следва да заплаща продуктова такса за масла за 2014 г. (публикувана на 14.07.2015 г.)

Заповед № РД-340/21.05.2015 г. на министъра на околната среда и водите за "ОМНИКАР БГ" ЕООД, лице, изпълняващо индивидуално задълженията си за оползотворяване на отработени масла, което не следва да заплаща продуктова такса за масла за 2014 г. (публикувана на 22.05.2015 г.)

Заповед № РД-344/21.05.2015 г. на министъра на околната среда и водите за "ИНСА" ЕООД, лице, изпълняващо индивидуално задълженията си за оползотворяване на отработени масла, което не следва да заплаща продуктова такса за масла за 2014 г. (публикувана на 22.05.2015 г.)

Заповед № РД - 662/29.08.2014 г. на министъра на околната среда и водите за "Глобал Лубриканъс анд кемикълс" ЕООД - лице, изпълняващо индивидуално задълженията си, което не следва да заплаща продуктова такса за масла за 2009 г.

Заповед № РД - 390/20.05.2014 г.  на министъра на околната среда и водите за лицата, изпълняващи индивидуално задълженията си за оползотворяване на отработени масла и лицата, членуващи в организациите по оползотворяване на отработени масла, които не следва да заплащат продуктова такса за масла за 2013 г.

Решение № 162/25.07.2013 г. на министъра на околната среда и водите за поправка на допусната очевидна фактическа грешка в Заповед № РД - 454/23.05.2013 г.

Заповед № РД - 454/23.05.2013 г. на министъра на околната среда и водите за лицата, изпълняващи индивидуално задълженията си за оползотворяване на отработени масла и лицата, членуващи в организациите по оползотворяване на отработени масла, които не следва да заплащат продуктова такса за масла за 2012 г.

Заповед № РД - 932/15.12.2012 г. на министъра на околната среда и водите за "ИНСА" ЕООД, гр. Раковски, лице, изпълняващо индивидуално задълженията си за оползотворяване на отработени масла, което не следва да заплати продуктова такса за масла за 2009 г.

Заповед № РД – 461/12.06.2012 г. на министъра на околната среда и водите за лице, изпълняващо индивидуално задълженията си за оползотворяване на отработени масла, което следва да заплати продуктова такса за масла за 2011 г.

Заповед № РД – 425/30.05.2012 г. на министъра на околната среда и водите за лицата, изпълняващи индивидуално задълженията си за оползотворяване на отработени масла и лицата, членуващи в организациите по оползотворяване на отработени масла, които не следва да заплащат продуктова такса за масла за 2011 г.

Заповед № РД – 325/16.05.2011 г. на министъра на околната среда и водите за лицата, изпълняващи индивидуално задълженията си за оползотворяване на отработени масла и лицата, членуващи в организациите по оползотворяване на отработени масла, които не следва да заплащат продуктова такса за масла за 2010 г.

Заповед № РД – 329/16.05.2011 г. на министъра на околната среда и водите, за лице, изпълняващо индивидуално задълженията си за оползотворяване на отработени масла, което следва да заплати продуктова такса за масла за 2010 г.

Заповед № РД – 331/16.05.2011 г. на министъра на околната среда и водите, за лице, изпълняващо индивидуално задълженията си за оползотворяване на отработени масла, което следва да заплати продуктова такса за масла за 2010 г.