Категории
Отпадъци

Лица, изпълняващи задълженията си индивидуално

 Списък на лицата изпълняващи задълженията си индивидуално по Наредбата за излезлите от употреба моторни превозни средства 

ЗАПОВЕДИ И РЕШЕНИЯ 2024 г.,

Решение № ИНД-ИУМПС-41-00/11.04.2024 г. на "ЕУРАТЕК" ООД 

ЗАПОВЕДИ И РЕШЕНИЯ 2023 г.

Заповед № 977/12.12.2023 г.  на Министъра на околната среда и водите за “ЕУРАТЕК” ООД, лице, изпълняващо индивидуално задълженията си за събиране и рециклиране на излезли от употреба моторни превозни средства, което следва да заплатят продуктова такса за моторни превозни средства за 2022 г. (публикувана на 14.12.2023 г.)  

ЗАПОВЕДИ И РЕШЕНИЯ 2022 г.

Заповед № РД-851/23.09.2022 г. на министъра на околната среда и водите за “ЕУРАТЕК” ООД, лице, изпълняващо индивидуално задълженията си за събиране и рециклиране на излезли от употреба моторни превозни средства, което не следва да заплатят продуктова такса за моторни превозни средства за 2021 г. (публикувана на 23.09.2022 г.)  

ЗАПОВЕДИ И РЕШЕНИЯ 2021 г.

Заповед № РД-587/07.06.2021 г. на министъра на околната среда и водите за “ЕУРАТЕК” ООД, лице, изпълняващо индивидуално задълженията си за събиране и рециклиране на излезли от употреба моторни превозни средства, което не следва да заплатят продуктова такса за моторни превозни средства за 2020 г. (публикувана на 09.06.2021 г.) 

Заповед № РД-496/03.07.2020 г. на министъра на околната среда и водите за “ЕУРАТЕК” ООД, лице, изпълняващо индивидуално задълженията си за събиране и рециклиране на излезли от употреба моторни превозни средства, което не следва да заплатят продуктова такса за моторни превозни средства за 2019 г. (публикувана на 03.07.2020 г.) 

Заповед № РД-418/31.05.2019 г. на министъра на околната среда и водите за “ЕУРАТЕК” ООД, лице, изпълняващо индивидуално задълженията си за събиране и рециклиране на излезли от употреба моторни превозни средства, което не следва да заплатят продуктова такса за моторни превозни средства за 2018 г. (публикувана на 31.05.2019 г.) 

Заповед № РД-335/31.05.2018 г. на министъра на околната среда и водите за “ЕУРАТЕК” ООД, лице, изпълняващо индивидуално задълженията си за събиране и рециклиране на излезли от употреба моторни превозни средства, което не следва да заплатят продуктова такса за моторни превозни средства за 2017 г. (публикувана на 01.06.2018 г.)

Заповед № РД-380/31.05.2017 г. на министъра на околната среда и водите за “ЕУРАТЕК” ООД, лице, изпълняващо индивидуално задълженията си за събиране и рециклиране на излезли от употреба моторни превозни средства, което не следва да заплатят продуктова такса за моторни превозни средства за 2016 г. (публикувана на 08.06.2017 г.)

Заповед № РД-301/31.05.2016 г. на министъра на околната среда и водите за “ЕУРАТЕК” ООД, лице, изпълняващо индивидуално задълженията си за събиране и рециклиране на излезли от употреба моторни превозни средства, което не следва да заплатят продуктова такса за моторни превозни средства за 2015 г. (публикувана на 03.06.2016 г.)

Заповед № РД-378/29.05.2015 г. на министъра на околната среда и водите за “ЕУРАТЕК” ООД, лице, изпълняващо индивидуално задълженията си за събиране и рециклиране на излезли от употреба моторни превозни средства, което не следва да заплатят продуктова такса за моторни превозни средства за 2014  г. (публикувана на 01.06.2015 г.)

Заповед № РД - 606/04.08.2014 г. на министъра на околната среда и водите за организации по оползотворяване на излезли от употреба моторни превозни средства и лица, които пускат на пазара моторни превозни средства и изпълняват задълженията си индивидуално, които не следва да заплащат продуктова такса за 2013 г.

Заповед № РД 475/28.05.2013 г. на министъра на околната среда и водите за организации по оползотворяване на излезли от употреба моторни превозни средства и лица, които изпълняват задълженията си индивидуално, които не следва да заплащат продуктова такса за 2012 г.

Заповед № РД - 616/21.06.2010 г. на министъра на околната среда и водите за лицата, изпълняващи индивидуално задълженията си за отпадъци от моторни превозни средства, които не следва да заплащат продуктова такса за 2009 г.

Заповед № РД – 734/11.10.2011 г. на министъра на околната среда и водите за организации по оползотворяване на излезли от употреба моторни превозни средства и лица, които изпълняват задълженията си индивидуално, които не следва да заплащат продуктова такса за 2010г.