Категории
Отпадъци

Заповеди и решения

ЗАПОВЕДИ И РЕШЕНИЯ 2023 г.

Заповед № 640_29.08.2023 г. на министъра на околната среда и водите, с която са определени членовете на OOп на ИУГ Гуми Рисайклинг ЕООД, които не следва да заплатят продуктова такса

Заповед № 641/29.08.2023 г. на министъра на околната среда и водите, с която са определени членовете на OOп на ИУГ "Еко Ен Рисайклинг" ЕООД , които не следва да заплатят продуктова такса

Заповед № 642/29.08.2023 г. на министъра на околната среда и водите, с която са определени членовете на OOп на ИУГ "Трансинс Авторециклиращ Консорциум" АД, които не следва да заплатят продуктова такса

Заповед № 643/29.08.2023 г. на министъра на околната среда и водите, с която са определени членовете на OOп на ИУГ "Гумирек" ЕАД, които не следва да заплатят продуктова такса

Заповед № 644/29.08.2023 г. на министъра на околната среда и водите, с която са определени членовете на OOп на ИУГ "Екомедиана" АД, които не следва да заплатят продуктова такса

Заповед № 648/30.08.2023 г. на министъра на околната среда и водите, с която са определени членовете на OOп на ИУГ "Гуми Рисайклинг" ЕООД, които следва да заплатят продуктова такса

 

ЗАПОВЕДИ И РЕШЕНИЯ 2022 г.

Заповед № РД-850/23.09.2022г. (Публикувана на 23.09.2022 г.) на министъра на околната среда и водите, с която са определени членовете на OOп на ИУГ, които не заплащат продуктова такса за 2021г.

Приложение №1 към Заповед № РД-850_23.09.2022г. на министъра на околната среда и водите.

Приложение №2 към Заповед № РД-850_23.09.2022г. на министъра на околната среда и водите.

Приложение №3 към Заповед № РД-850_23.09.2022г. на министъра на околната среда и водите.

Приложение №4 към Заповед № РД-850_23.09.2022г. на министъра на околната среда и водите.

Приложение №5 към Заповед № РД-850_23.09.2022г. на министъра на околната среда и водите.

Заповед № РД-854_23.09.2022 г. (Публикувана на 23.09.2022 г.) на министъра на околната среда и водите, с която са определени членовете на OОп на ИУГ, които заплащат продуктова такса за 2021г.

Приложение №1 към Заповед № РД-854_23.09.2022 г. на министъра на околната среда и водите.

Приложение №2 към Заповед № РД-854_23.09.2022 г. на министъра на околната среда и водите.

 

Заповед № РД-542/20.05.2021 г. (Публикувана на 21.05.2021 г.) на министъра на околната среда и водите, с която са определени членовете на организациите по оползотворяване на излезли от употреба гуми, които не следва да заплатят продуктова такса за гуми за 2020 г.

Приложение №1 към Заповед № РД-542/20.05.2021 г. на министъра на околната среда и водите.

Приложение №2 към Заповед № РД-542/20.05.2021 г. на министъра на околната среда и водите.

Приложение №3 към Заповед № РД-542/20.05.2021 г. на министъра на околната среда и водите.

Приложение №4 към Заповед № РД-542/20.05.2021 г. на министъра на околната среда и водите.

Приложение №5 към Заповед № РД-542/20.05.2021 г. на министъра на околната среда и водите.

Заповед № РД-540/19.05.2021 г. (Публикувана на 21.05.2021 г.) на министъра на околната среда и водите, с която са определени членовете на организация по оползотворяване на излезли от употреба гуми "Гуми Рисайклинг" ЕООД, които следва да заплатят продуктова такса за гуми.

  

ЗАПОВЕДИ И РЕШЕНИЯ 2020 г.

Заповед № РД-961/30.11.2020 г. (Публикувана на 07.12.2020 г.) на министъра на околната среда и водите, с която са определени членовете на организация по оползотворяване на излезли от употреба гуми"Норд Гуми" ЕАД, които не следва да заплащат продуктова такса за гуми.

Заповед № РД-959/30.11.2020 г. (Публикувана на 07.12.2020 г.) на министъра на околната среда и водите, с която са определени членовете на организация по оползотворяване на излезли от употреба гуми "Норд Гуми" ЕАД, които следва да заплатят продуктова такса за гуми.

Заповед № РД-391/21.05.2020 г. (Публикувана на 22.05.2020 г.) на министъра на околната среда и водите, с която са определени членовете на организациите по оползотворяване на излезли от употреба гуми, които не следва да заплатят продуктова такса за гуми за 2019 г.

Приложение №1 към Заповед № РД-391/21.05.2020 г. на министъра на околната среда и водите.

Приложение №2 към Заповед № РД-391/21.05.2020 г. на министъра на околната среда и водите.

Приложение №3 към Заповед № РД-391/21.05.2020 г. на министъра на околната среда и водите.

Приложение №4 към Заповед № РД-391/21.05.2020 г. на министъра на околната среда и водите.

Приложение №5 към Заповед № РД-391/21.05.2020 г. на министъра на околната среда и водите.

Приложение №6 към Заповед № РД-391/21.05.2020 г. на министъра на околната среда и водите.

Заповед № РД-392/21.05.2020 г. (Публикувана на 22.05.2020 г.) на министъра на околната среда и водите, с която са определени членовете на организация по оползотворяване на излезли от употреба гуми "Норд Гуми" ЕАД, които следва да заплатят продуктова такса за гуми за 2019 г.

 

ЗАПОВЕДИ И РЕШЕНИЯ 2019 г.

Заповед № РД-391/15.05.2019 г. (Публикувана на 16.05.2019 г.) на министъра на околната среда и водите, с която са определени членовете на организациите по оползотворяване на излезли от употреба гуми, които не следва да заплатят продуктова такса за гуми за 2018 г.

Заповед № РД-389/15.05.2019 г. (Публикувана на 16.05.2019 г.) на министъра на околната среда и водите, с която са определени членовете на организация по оползотворяване на излезли от употреба гуми "Гумирек" ЕАД, които следва да заплатят продуктова такса за гуми за 2018 г.

 

ЗАПОВЕДИ И РЕШЕНИЯ 2018 г.

Заповед № РД-281/15.05.2018 г. (Публикувана на 18.05.2018 г.) на министъра на околната среда и водите, с която са определени членовете на организациите по оползотворяване на излезли от употреба гуми, които не следва да заплатят продуктова такса за гуми за 2017г. 

Приложение №1 към Заповед № РД-281/15.05.2018 г. на министъра на околната среда и водите.

Приложение №2 към Заповед № РД-281/15.05.2018 г. на министъра на околната среда и водите.

Приложение №3 към Заповед № РД-281/15.05.2018 г. на министъра на околната среда и водите.

Приложение №4 към Заповед № РД-281/15.05.2018 г. на министъра на околната среда и водите.

Приложение №5 към Заповед № РД-281/15.05.2018 г. на министъра на околната среда и водите.

Приложение №6 към Заповед № РД-281/15.05.2018 г. на министъра на околната среда и водите.

ЗАПОВЕДИ И РЕШЕНИЯ 2017 г.

Заповед № РД - 312 / 15.05.2017 г. (Публикувана на 18.05.2017 г.) на министъра на околната среда и водите, с която са определени членовете на организация по оползотворяване на излезли от употреба гуми "Гумирек" ЕАД, които следва да заплатят продуктова такса за гуми за 2016г.

Заповед № РД - 313 / 15.05.2017 г. (Публикувана на 18.05.2017 г.) на министъра на околната среда и водите, с която са определени членовете на организация по оползотворяване на излезли от употреба гуми "Екомедиана - 2010" АД, които следва да заплатят продуктова такса за гуми за 2016г.

Заповед № РД - 314 / 15.05.2017 г. (Публикувана на 18.05.2017 г.) на министъра на околната среда и водите, с която са определени членовете на организациите по оползотворяване на излезли от употреба гуми, които не следва да заплатят продуктова такса за гуми за 2016г. Приложения №№ 1, 2, 3, 4, 5 и 6 към Заповед № РД - 314 / 15.05.2017 г. на министъра на околната среда и водите.

ЗАПОВЕДИ И РЕШЕНИЯ 2016 г.

Заповед № РД - 258 / 16.05.2016 г. (Публикувана на 16.05.2016 г.) на министъра на околната среда и водите, с която са определени членовете на организация по оползотворяване на излезли от употреба гуми "Норд Гуми" ЕАД, които следва да заплатят продуктова такса за гуми за 2015г.

Заповед № РД - 259 / 16.05.2016 г. (Публикувана на 16.05.2016 г.) на министъра на околната среда и водите, с която са определени членовете на организация по оползотворяване на излезли от употреба гуми "Гумирек" ЕАД, които следва да заплатят продуктова такса за гуми за 2015г.

Заповед № РД - 260 / 16.05.2016 г. (Публикувана на 16.05.2016 г.) на министъра на околната среда и водите, с която са определени членовете на организация по оползотворяване на излезли от употреба гуми "Екогуми" АД, които следва да заплатят продуктова такса за гуми за 2015г.

Заповед № РД - 261 / 16.05.2016 г. (Публикувана на 18.05.2016 г.) на министъра на околната среда и водите, с която са определени членовете на организациите по оползотворяване на излезли от употреба гуми, които не следва да заплатят продуктова такса за гуми за 2014г. Приложения №№ 1, 2, 3, 4, 5 и 6 към Заповед № РД - 261 / 16.05.2016 г. на министъра на околната среда и водите.

ЗАПОВЕДИ И РЕШЕНИЯ 2015 г.

Решение № ООп - ИУГ - 6 - 01/07.08.2015 г. на министъра на околната среда и водите, съгласно което министърът на околната среда и водите отнема Разрешение № ООп - ИУГ - 6 - 00/01.04.2013 г. на  организация по оползотворяване на излезли от употреба гуми “Екогуми” АД. (Публикувано на 10.08.2015 г.)

Решение № ООп - ИУГ - 4 - 03/06.08.2015 г. на министъра на околната среда и водите, съгласно което министърът на околната среда и водите отнема Разрешение № ООп - ИУГ - 4 - 00/07.03.2013 г. на  организация по оползотворяване на излезли от употреба гуми “Еко Масла” АД.

Съобщение за започване на процедура по отнемане на разрешението на Екогуми АД.

Заповед № РД - 348 / 21.05.2015 г. (Публикувана на 22.05.2015 г.) на министъра на околната среда и водите, съгласно която организация по оползотоворяване на излезли от употреба гуми "Екогуми" АД следва да заплати продуктова такса за гуми. Заповед № РД - 349 / 21.05.2015 г. (Публикувана на 22.05.2015 г.) на министъра на околната среда и водите, с която са определени членовете на организация по оползотворяване на излезли от употреба гуми "Норд Гуми" ЕАД, които следва да заплатят продуктова такса за гуми за 2014г. Заповед № РД - 350 / 21.05.2015 г. (Публикувана на 22.05.2015 г.) на министъра на околната среда и водите, с която са определени членовете на организация по оползотворяване на излезли от употреба гуми "Гумирек" ЕАД, които следва да заплатят продуктова такса за гуми за 2014г.

Заповед № РД - 351 / 21.05.2015 г. (Публикувана на 22.05.2015 г.) на министъра на околната среда и водите, с която са определени членовете на организациите по оползотворяване на излезли от употреба гуми, които не следва да заплатят продуктова такса за гуми за 2014г.

Приложения №№ 1, 2, 3, 4, 5 и 6 към Заповед № РД - 351 / 21.05.2015 г. на министъра на околната среда и водите.

ЗАПОВЕДИ И РЕШЕНИЯ 2014 г.

Заповед № РД - 370 / 15.05.2014 г. на министъра на околната среда и водите, с която са определени членовете на организациите по оползотворяване на излезли от употреба гуми, които не следва да заплатят продуктова такса за гуми за 2013г. Приложения №№ 1, 2, 3, 4 и 5 към Заповед № РД - 370 / 15.05.2014 г. на министъра на околната среда и водите.

ЗАПОВЕДИ И РЕШЕНИЯ 2013 г.

Заповед № РД - 425 / 13.05.2013 г. на министъра на околната среда и водите, с която са определени лицата, извършващи индивидуално изпълнение за оползотворяване на излезли от употреба гуми и членовете на организациите по оползотворяване на излезли от употреба гуми, които не следва да заплатят продуктова такса за гуми за 2012г.

Решение № ООп-ИУГ-5-00 / 12.03.2013 г. на министъра на околната среда и водите, с което се отказва издване на Разрешение на "Еко Концепция" ЕООД.

ЗАПОВЕДИ И РЕШЕНИЯ 2012 г.

Решение № ООп - 88 - 00 / 14.05.2012 г. на министъра на околната среда и водите, с което се отказва издване на Разрешение на "Еко Концепция" ЕООД.

Заповед № РД - 369 / 09.05.2012 г. на министъра на околната среда и водите, с която са определени лицата, извършващи индивидуално изпълнение за оползотворяване на излезли от употреба гуми и членовете на организациите по оползотворяване на излезли от употреба гуми, които не следва да заплатят продуктова такса за гуми за 2011г. Приложения 1, 2, 3 и 4 към Заповед РД - 369 / 09.05.2012 г. на министъра на околната среда и водите. Решение № ООп - 87 - 00 / 08.03.2012 г. на министъра на околната среда и водите, с което се отказва издване на Разрешение на "Екокаучук" АД.