Категории
Отпадъци

Организации по оползотворяване

Списък на организациите по оползотворяване на излезли от употреба моторни превозни средства 

 ЗАПОВЕДИ И РЕШЕНИЯ 2023 г. 

Решение № ООп-ИУМПС-40-00/12.12.2023 г. на министъра на околната среда и водите за организация по оползотворяване "ЕКОАВТОРЕЦИКЛИРАНЕ" АД

Заповед № РД-596/17.08.2023 г. на министъра на околната среда и водите, за лицата членуващи в "АУТОРЕК" АД, които не следва да заплащат продуктова такса за моторни превозни средства за 2022 г. (публикувана на 18.08.2023 г.) 

Заповед № РД-598/17.08.2023 г. на министъра на околната среда и водите, за лицата членуващи в "БЪЛГАРСКА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА АВТОМОБИЛИ" АД, които не следва да заплащат продуктова такса за моторни превозни средства за 2022 г. (публикувана на 18.08.2023 г.)

Заповед № РД-599/17.08.2023 г. на министъра на околната среда и водите, за лицата членуващи в "БЪЛГАРСКА РЕЦИКЛИРАЩА КОМПАНИЯ" АД, които не следва да заплащат продуктова такса за моторни превозни средства за 2022 г. (публикувана на 18.08.2023 г.)

Отказ от издаване на Решение на "Авто оползотворяване" ЕООД ОТ 24.03.2023 г.

ЗАПОВЕДИ И РЕШЕНИЯ 2022 г.

Решение № ООп-ИУМПС-36-00/01.12.2022 г. на министъра на околната среда и водите за организация по оползотворяване "АВТОЕКОПРОДЖЕКТ" АД

Заповед № РД-852/23.09.2022 г.на министъра на околната среда и водите за лицата, членуващи в "БЪЛГАРСКА РЕЦИКЛИРАЩА КОМПАНИЯ" АД, организация по оползотворяване на излезли от употреба моторни превозни средства, които не следва да заплатят продуктова такса за моторни превозни средства за 2021 г. (публикувана на 23.09.2022 г.)

Заповед № РД-855/23.09.2022 г. на министъра на околната среда и водите за лицата, членуващи в „БЪЛГАРСКА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА АВТОМОБИЛИ” АД, организация по оползотворяване на излезли от употреба моторни превозни средства, които не следва да заплатят продуктова такса за моторни превозни средства за 2021 г. (публикувана на 23.09.2022 г.)

Заповед № РД-853/23.09.2022 г. на министъра на околната среда и водите за лицата, членуващи в "АУТОРЕК" АД, организация по оползотворяване на излезли от употреба моторни превозни средства, които не следва да заплатят продуктова такса за моторни превозни средства за 2021 г. (публикувана на 23.09.2022 г.)

Решение № ООп-ИУМПС-35-00/13.05.2022 г. на Министъра на околната среда и водите, за отказ за издаване на разрешение на "Екогрийнкар" ЕООД 

ЗАПОВЕДИ И РЕШЕНИЯ 2021 г.

Заповед № РД-586/07.06.2021 г. на министъра на околната среда и водите за лицата, членуващи в "БЪЛГАРСКА РЕЦИКЛИРАЩА КОМПАНИЯ" АД, организация по оползотворяване на излезли от употреба моторни превозни средства, които не следва да заплатят продуктова такса за моторни превозни средства за 2020 г. (публикувана на 09.06.2021 г.)

Заповед № РД-588/07.06.2021 г. на министъра на околната среда и водите за лицата, членуващи в „БЪЛГАРСКА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА АВТОМОБИЛИ” АД, организация по оползотворяване на излезли от употреба моторни превозни средства, които не следва да заплатят продуктова такса за моторни превозни средства за 2020 г. (публикувана на 09.06.2021 г.)

Заповед № РД-589/07.06.2021 г. на министъра на околната среда и водите за лицата, членуващи в "АУТОРЕК" АД, организация по оползотворяване на излезли от употреба моторни превозни средства, които не следва да заплатят продуктова такса за моторни превозни средства за 2020 г. (публикувана на 09.06.2021 г.)

 

ЗАПОВЕДИ И РЕШЕНИЯ 2020 г.

Заповед № РД-497/03.07.2020 г. на министъра на околната среда и водите за лицата, членуващи в "БЪЛГАРСКА РЕЦИКЛИРАЩА КОМПАНИЯ" АД, организация по оползотворяване на излезли от употреба моторни превозни средства, които  не следва да заплатят продуктова такса  за моторни превозни средства за 2019 г. (публикувана на 03.07.2020 г.)

Заповед № РД-498/03.07.2020 г. на министъра на околната среда и водите за лицата, членуващи в „БЪЛГАРСКА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА АВТОМОБИЛИ” АД, организация по оползотворяване на излезли от употреба моторни превозни средства, които  не следва да заплатят продуктова такса  за моторни превозни средства за 2019 г. (публикувана на 03.07.2020 г.)

Заповед № РД-499/03.07.2020 г. на министъра на околната среда и водите за лицата, членуващи в "АУТОРЕК" АД, организация по оползотворяване на излезли от употреба моторни превозни средства, които  не следва да заплатят продуктова такса  за моторни превозни средства за 2019 г. (публикувана на 03.07.2020 г.)

Заповед № РД-500/03.07.2020 г. на министъра на околната среда и водите за лицата, членуващи в "ЕКО МОБИЛЕ" АД, организация по оползотворяване на излезли от употреба моторни превозни средства, които  не следва да заплатят продуктова такса  за моторни превозни средства за 2019 г. (публикувана на 03.07.2020 г.)

 

ЗАПОВЕДИ И РЕШЕНИЯ 2019 г.

Заповед № РД-413/31.05.2019 г. на министъра на околната среда и водите за лицата, членуващи в "БЪЛГАРСКА РЕЦИКЛИРАЩА КОМПАНИЯ" АД, организация по оползотворяване на излезли от употреба моторни превозни средства, които  не следва да заплатят продуктова такса  за моторни превозни средства за 2018 г. (публикувана на 31.05.2019 г.)

Заповед № РД-414/31.05.2019 г. на министъра на околната среда и водите за лицата, членуващи в "ЕКО МОБИЛЕ" АД, организация по оползотворяване на излезли от употреба моторни превозни средства, които  не следва да заплатят продуктова такса  за моторни превозни средства за 2018 г. (публикувана на 31.05.2019 г.)

Заповед № РД-415/31.05.2019 г. на министъра на околната среда и водите за лицата, членуващи в „БЪЛГАРСКА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА АВТОМОБИЛИ” АД, организация по оползотворяване на излезли от употреба моторни превозни средства, които  не следва да заплатят продуктова такса  за моторни превозни средства за 2018 г. (публикувана на 31.05.2019 г.)

Заповед № РД-416/31.05.2019 г. на министъра на околната среда и водите за лицата, членуващи в "АУТОРЕК" АД, организация по оползотворяване на излезли от употреба моторни превозни средства, които  не следва да заплатят продуктова такса  за моторни превозни средства за 2018 г. (публикувана на 31.05.2019 г.)

 

ЗАПОВЕДИ И РЕШЕНИЯ 2018 г.

Заповед № РД-329/31.05.2018 г. на министъра на околната среда и водите за лицата, членуващи в "БЪЛГАРСКА РЕЦИКЛИРАЩА КОМПАНИЯ" АД, организация по оползотворяване на излезли от употреба моторни превозни средства, които  не следва да заплатят продуктова такса  за моторни превозни средства за 2017 г. (публикувана на 01.06.2018 г.)

Заповед № РД-330/31.05.2018 г. на министъра на околната среда и водите за лицата, членуващи в "АУТОРЕК" АД, организация по оползотворяване на излезли от употреба моторни превозни средства, които  не следва да заплатят продуктова такса  за моторни превозни средства за 2017 г. (публикувана на 01.06.2018 г.)

Заповед № РД-331/31.05.2018 г. на министъра на околната среда и водите за лицата, членуващи в "АУТО РЕСАЙКЛИНГ" ООД, организация по оползотворяване на излезли от употреба моторни превозни средства, които не следва да заплатят продуктова такса  за моторни превозни средства за 2017 г. (публикувана на 01.06.2018 г.)

Заповед № РД-334/31.05.2018 г. на министъра на околната среда и водите за лицата, членуващи в "ЕКО МОБИЛЕ" АД, организация по оползотворяване на излезли от употреба моторни превозни средства, които  не следва да заплатят продуктова такса  за моторни превозни средства за 2017 г. (публикувана на 01.06.2018 г.)

Заповед № РД-336/31.05.2018 г. на министъра на околната среда и водите за лицата, членуващи в „БЪЛГАРСКА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА АВТОМОБИЛИ” АД, организация по оползотворяване на излезли от употреба моторни превозни средства, които  не следва да заплатят продуктова такса  за моторни превозни средства за 2017 г. (публикувана на 01.06.2018 г.)

 

ЗАПОВЕДИ И РЕШЕНИЯ 2017 г.

Решение № ООп – ИУМПС – 31 – 00/23.10.2017 г. на министъра на околната среда и водите за лицата, с което на „Егрийнкар“ООД се отказва издаване на разрешение за извършване на дейност като организация по оползотворяване на излезли от употреба моторни превозни средства.

Заповед № РД-379/31.05.2017 г. на министъра на околната среда и водите за лицата, членуващи в „БЪЛГАРСКА РЕЦИКЛИРАЩА КОМПАНИЯ“ АД, организация по оползотворяване на излезли от употреба моторни превозни средства, които  не следва да заплатят продуктова такса  за моторни превозни средства за 2016 г. (публикувана на 08.06.2017 г.)

Заповед № РД-378/31.05.2017 г. на министъра на околната среда и водите за лицата, членуващи в „БЪЛГАРСКА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА АВТОМОБИЛИ” АД, организация по оползотворяване на излезли от употреба моторни превозни средства, които  не следва да заплатят продуктова такса  за моторни превозни средства за 2016 г. (публикувана на 08.06.2017 г.)

Заповед № РД-377/31.05.2017 г. на министъра на околната среда и водите за лицата, членуващи в “АУТОРЕК” АД, организация по оползотворяване на излезли от употреба моторни превозни средства, които  не следва да заплатят продуктова такса  за моторни превозни средства за 2016 г. (публикувана на 08.06.2017 г.)

Решение № ООп – ИУМПС – 30 – 00/23.03.2017 г. (публикувано на 27.03.2017 г.) на министъра на околната среда и водите за лицата,  с което на „ЕКОРЕСОР АУТО“ АД се отказва издаване на разрешение за извършване на дейност като организация по оползотворяване на излезли от употреба моторни превозни средства.

Заповед № РД-300/31.05.2016 г. на министъра на околната среда и водите за лицата, членуващи в “АУТОРЕК” АД, организация по оползотворяване на излезли от употреба моторни превозни средства, които  не следва да заплатят продуктова такса  за моторни превозни средства за 2015 г. (публикувана на 03.06.2016 г.)

Заповед № РД-299/31.05.2016 г. на министъра на околната среда и водите за лицата, членуващи в „БЪЛГАРСКА РЕЦИКЛИРАЩА КОМПАНИЯ“ АД, организация по оползотворяване на излезли от употреба моторни превозни средства, които  не следва да заплатят продуктова такса  за моторни превозни средства за 2015 г. (публикувана на 03.06.2016 г.)

Заповед № РД-298/31.05.2016 г. на министъра на околната среда и водите за лицата, членуващи в „БЪЛГАРСКА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА АВТОМОБИЛИ” АД, организация по оползотворяване на излезли от употреба моторни превозни средства, които  не следва да заплатят продуктова такса  за моторни превозни средства за 2015 г. (публикувана на 03.06.2016 г.)

Решение № ООп – ИУМПС – 25 – 00/29.03.2016 г. (публикувано на 29.03.2016 г.) на министъра на околната среда и водите за лицата,  с което на „ЕКО МОБИЛЕ“ ЕАД се отказва издаване на разрешение за извършване на дейност като организация по оползотворяване на излезли от употреба моторни превозни средства.

Решение № ООп – ИУМПС – 24 – 00/09.02.2016 г. (публикувано на 12.02.2016 г.) на министъра на околната среда и водите за лицата,  с което на „ДРУЖЕСТВО ЗА АВТОМОБИЛНО РЕЦИКЛИРАНЕ - БЪЛГАРИЯ“ АД се отказва издаване на разрешение за извършване на дейност като организация по оползотворяване на излезли от употреба моторни превозни средства.

Решение № ООп – ИУМПС – 23 – 00/28.12.2015 г. (публикувано на 28.12.2015 г.) на министъра на околната среда и водите за лицата,  с което на „ГЛОБАЛ РЕСАЙКЛИНГ“ АД се отказва издаване на разрешение за извършване на дейност като организация по оползотворяване на излезли от употреба моторни превозни средства.

Решение № ООп – ИУМПС – 20 – 00/29.05.2015 г. (публикувано на 22.06.2015 г.) на министъра на околната среда и водите за лицата,  с което на „ФЕНИКС РЕЦИКЛИНГ“ АД се отказва издаване на разрешение за извършване на дейност като организация по оползотворяване на излезли от употреба моторни превозни средства.

Заповед № РД-376/29.05.2015 г. на министъра на околната среда и водите за лицата, членуващи в “АУТОРЕК” АД, организация по оползотворяване на излезли от употреба моторни превозни средства, които  не следва да заплатят продуктова такса  за моторни превозни средства за 2014 г. (публикувана на 01.06.2015 г.)

Заповед № РД-377/29.05.2015 г. на министъра на околната среда и водите за лицата, членуващи в „БЪЛГАРСКА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА АВТОМОБИЛИ” АД, организация по оползотворяване на излезли от употреба моторни превозни средства, които  не следва да заплатят продуктова такса  за моторни превозни средства за 2014 г. (публикувана на 01.06.2015 г.)

Заповед № РД-379/29.05.2015 г. на министъра на околната среда и водите за лицата, членуващи в „БЪЛГАРСКАРЕЦИКЛИРАЩА КОМПАНИЯ“ АД, организация по оползотворяване на излезли от употреба моторни превозни средства, които  не следва да заплатят продуктова такса  за моторни превозни средства за 2014 г. (публикувана на 01.06.2015 г.)

Заповед № РД-358/26.05.2015 г. на министъра на околната среда и водите за “ФЕНИКС РЕЦИКЛИНГ” АД - организация по оползотворяване на излезли от употреба моторни превозни средства, която следва да заплати продуктова такса за 2013 г. (публикувана на 28.05.2015 г.)

Решение № 11159 на Върховния административен съд на Република България относно "Феникс Рециклинг" АД

Заповед № РД - 606/04.08.2014 г. на министъра на околната среда и водите за организации по оползотворяване на излезли от употреба моторни превозни средства и лица, които пускат на пазара моторни превозни средства и изпълняват задълженията си индивидуално, които не следва да заплащат продуктова такса за 2013 г.

Заповед № РД 475/28.05.2013 г. на министъра на околната среда и водите за организации по оползотворяване на излезли от употреба моторни превозни средства и лица, които изпълняват задълженията си индивидуално, които не следва да заплащат продуктова такса за 2012 г.

Заповед № РД – 623/08.08.2012 г. на министъра на околната среда и водите за “ЕКОКАР БЪЛГАРИЯ” АД, гр. София - организация по оползотворяване на излезли от употреба моторни превозни средства, която следва да заплати продуктова такса за 2011 г.

Заповед № РД – 606/06.08.2012 г. на министъра на околната среда и водите за организации по оползотворяване на излезли от употреба моторни превозни средства, които не следва да заплащат продуктова такса за 2011 г.

Заповед № РД – 440/06.06.2012 г. на министъра на околната среда и водите за организации по оползотворяване на излезли от употреба моторни превозни средства и лица, които изпълняват задълженията си индивидуално, които не следва да заплащат продуктова такса за 2011 г.

Заповед № РД – 734/11.10.2011 г. на министъра на околната среда и водите за организации по оползотворяване на излезли от употреба моторни превозни средства и лица, които изпълняват задълженията си индивидуално, които не следва да заплащат продуктова такса за 2010 г.

Заповед № РД – 733/11.10.2011 г. на министъра на околната среда и водите за “ЕКОКАР БЪЛГАРИЯ” АД, гр. София - организация по оползотворяване на излезли от употреба моторни превозни средства, която следва да заплати продуктова такса

Заповед № РД – 620/21.06.2010 г. на министъра на околната среда и водите за организациите по оползотворяване на отпадъци от моторни превозни средства, които не следва да заплащат продуктова такса за 2009 г.

Заповед № РД – 617/21.06.2010 г. на министъра на околната среда и водите за организацията по оползотворяване на отпадъци от моторни превозни средства, която следва да заплати продуктова такса за 2009 г.