Категории
Отпадъци

Организации по оползотворяване

Списък на организациите по оползотворяване на ИУЕЕО

ЗАПОВЕДИ 2023 г.

Заповед № 694/27.09.2023 г. на министъра на околната среда и водите за лицата, членуващи в "ТРАНСИНС ТЕХНОРЕЦИКЛИРАЩА КОМПАНИЯ" АД, организация по оползотворяване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, които не следва да заплащат продуктова такса за 2022 г. и Приложение към нея  (публикувана на 28.09.2023 г.)

Заповед № 698/27.09.2023 г. на министъра на околната среда и водите за лицата, членуващи в "ТРАНСИНС ТЕХНОРЕЦИКЛИРАЩА КОМПАНИЯ" АД, организация по оползотворяване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, които следва да заплатят продуктова такса за 2022 г. и Приложение към нея  (публикувана на 28.09.2023 г.)

Заповед № 697/27.09.2023 г. на министъра на околната среда и водите за лицата, членуващи в "ТЕНЕКО РЕЦИКЛИНГ" ЕООД, организация по оползотворяване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, които не следва да заплащат продуктова такса за 2022 г. и Приложение към нея (публикувана на 28.09.2023 г.)

Заповед № 686/27.09.2023 г. на министъра на околната среда и водите за лицата, членуващи в "Национална организация по оползотворяване и рециклиране на отпадъци" АД (НООРО АД), организация по оползотворяване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, които не следва да заплащат продуктова такса за 2022 г. и Приложение към нея (публикувана на 28.09.2023 г.)

Заповед № 691/27.09.2023 г. на министъра на околната среда и водите за лицата, членуващи в "ГРИЙНТЕХ БЪЛГАРИЯ" АД, организация по оползотворяване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, които не следва да заплащат продуктова такса за 2022 г. и Приложение към нея (публикувана на 28.09.2023 г.)

Заповед № 700/27.09.2023 г. на министъра на околната среда и водите за лицата, членуващи в "ЕЛТЕХРЕСУРС" АД, организация по оползотворяване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, които не следва да заплащат продуктова такса за 2022 г. и Приложение към нея (публикувана на 28.09.2023 г.)

Заповед № 740/04.10 2023 г.на министъра на околната среда и водите за лицата, членуващи в "ЕЛТЕХРЕСУРС" АД, организация по оползотворяване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, които следва да заплатят продуктова такса за 2022 г. и Приложение към нея (публикувана на 04.10.2023 г.)

Заповед № 689/27.09.2023 г. на министъра на околната среда и водите за лицата, членуващи в "ЕЛЕКТРООПОЛЗОТВОРЯВАНЕ" ЕАД, организация по оползотворяване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, които не следва да заплащат продуктова такса за 2022 г. и Приложение към нея (публикувана на 28.09.2023 г.)

Заповед № 688/27.09.2023 г. на министъра на околната среда и водите за лицата, членуващи в "ЕКОБУЛТЕХ" АД, организация по оползотворяване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, които не следва да заплащат продуктова такса за 2022 г. и Приложение към нея (публикувана на 28.09.2023 г.)

Заповед № 693/27.09.2023 г. на министъра на околната среда и водите за лицата, членуващи в "ЕКОБУЛТЕХ" АД, организация по оползотворяване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, които следва да заплатят продуктова такса за 2022 г. и Приложение към нея (публикувана на 27.09.2023 г.)

 ЗАПОВЕДИ И РЕШЕНИЯ 2022 г. 

 Заповед № 556/27.06.2022 г. на министъра на околната среда и водите за лицата, членуващи в "ТРАНСИНС ТЕХНОРЕЦИКЛИРАЩА КОМПАНИЯ" АД, организация по оползотворяване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, които не следва да заплащат продуктова такса за 2021 г. и Приложение към нея  (публикувана на 27.06.2022 г.)

Заповед № РД-565/27.06.2022 г. на министъра на околната среда и водите за лицата, членуващи в "ТРАНСИНС ТЕХНОРЕЦИКЛИРАЩА КОМПАНИЯ" АД, организация по оползотворяване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, които следва да заплатят продуктова такса за 2021 г. и Приложение към нея  (публикувана на 27.06.2022 г.)

Заповед № РД-557/27.06.2022 г.на министъра на околната среда и водите за лицата, членуващи в "ТЕНЕКО РЕЦИКЛИНГ" ЕООД, организация по оползотворяване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, които не следва да заплащат продуктова такса за 2021 г. и Приложение към нея (публикувана на 27.06.2022 г.)

Заповед № РД-558/27.06.2022 г. на министъра на околната среда и водите за лицата, членуващи в "Национална организация по оползотворяване и рециклиране на отпадъци" АД (НООРО АД), организация по оползотворяване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, които не следва да заплащат продуктова такса за 2021 г. и Приложение към нея (публикувана на 27.06.2022 г.)

Заповед № РД-559/27.06.2022 г. на министъра на околната среда и водите за лицата, членуващи в "ГРИЙНТЕХ БЪЛГАРИЯ" АД, организация по оползотворяване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, които не следва да заплащат продуктова такса за 2021 г. и Приложение към нея (публикувана на 27.06.2022 г.)

Заповед № РД-560/27.06.2022 г. на министъра на околната среда и водите за лицата, членуващи в "ЕЛТЕХРЕСУРС" АД, организация по оползотворяване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, които не следва да заплащат продуктова такса за 2021 г. и Приложение към нея (публикувана на 27.06.2022 г.)

Заповед № РД-564/27.06.2022 г. на министъра на околната среда и водите за лицата, членуващи в "ЕЛТЕХРЕСУРС" АД, организация по оползотворяване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, които следва да заплатят продуктова такса за 2021 г. и Приложение към нея (публикувана на 27.06.2022 г.)

Заповед № РД-561/27.06.2022 г. на министъра на околната среда и водите за лицата, членуващи в "ЕЛЕКТРООПОЛЗОТВОРЯВАНЕ" ЕАД, организация по оползотворяване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, които не следва да заплащат продуктова такса за 2021 г. и Приложение към нея (публикувана на 27.06.2022 г.)

Заповед № 562/27.06.2022 г. на министъра на околната среда и водите за лицата, членуващи в "ЕКОБУЛТЕХ" АД, организация по оползотворяване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, които не следва да заплащат продуктова такса за 2021 г. и Приложение към нея (публикувана на 27.06.2022 г.)

Заповед № РД-563/27.06.2022 г. на министъра на околната среда и водите за лицата, членуващи в "ЕКОБУЛТЕХ" АД, организация по оползотворяване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, които следва да заплатят продуктова такса за 2021 г. и Приложение към нея (публикувана на 27.06.2022 г.)

ЗАПОВЕДИ И РЕШЕНИЯ 2021 г. 

Заповед № РД-565/31.05.2021 г. на министъра на околната среда и водите за лицата, членуващи в "ЕКОБУЛТЕХ" АД, организация по оползотворяване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, които следва да заплатят продуктова такса за 2020 г. (публикувана на 08.06.2021 г.)

Заповед № РД-568/31.05.2021 г. на министъра на околната среда и водите за лицата, членуващи в "ЕЛТЕХРЕСУРС" АД, организация по оползотворяване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, които следва да заплатят продуктова такса за 2020 г. (публикувана на 08.06.2021 г.)

Заповед № РД-590/07.06.2021 г. на министъра на околната среда и водите за лицата, членуващи в "ЕКОБУЛТЕХ" АД, организация по оползотворяване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, които не следва да заплащат продуктова такса за 2020 г. (публикувана на 08.06.2021 г.)

Заповед № РД-591/07.06.2021 г. на министъра на околната среда и водите за лицата, членуващи в "ЕЛТЕХРЕСУРС" АД, организация по оползотворяване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, които не следва да заплащат продуктова такса за 2020 г. (публикувана на 08.06.2021 г.)

Заповед № РД-592/07.06.2021 г. на министъра на околната среда и водите за лицата, членуващи в "ГРИЙНТЕХ БЪЛГАРИЯ" АД, организация по оползотворяване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, които не следва да заплащат продуктова такса за 2020 г. (публикувана на 08.06.2021 г.)

Заповед № РД-593/07.06.2021 г. на министъра на околната среда и водите за лицата, членуващи в "ТРАНСИНС ТЕХНОРЕЦИКЛИРАЩА КОМПАНИЯ" АД, организация по оползотворяване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, които не следва да заплащат продуктова такса за 2020 г. (публикувана на 08.06.2021 г.)

Заповед № РД-594/07.06.2021 г. на министъра на околната среда и водите за лицата, членуващи в "ЕЛЕКТРООПОЛЗОТВОРЯВАНЕ" ЕАД, организация по оползотворяване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, които не следва да заплащат продуктова такса за 2020 г. (публикувана на 08.06.2021 г.)

Заповед № РД-595/07.06.2021 г. на министъра на околната среда и водите за лицата, членуващи в "Национална организация по оползотворяване и рециклиране на отпадъци" АД, организация по оползотворяване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, които не следва да заплащат продуктова такса за 2020 г. (публикувана на 08.06.2021 г.)

Заповед № РД-596/07.06.2021 г. на министъра на околната среда и водите за лицата, членуващи в "ТЕНЕКО РЕЦИКЛИНГ" ЕООД, организация по оползотворяване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, които не следва да заплащат продуктова такса за 2020 г. (публикувана на 08.06.2021 г.)

 

ЗАПОВЕДИ И РЕШЕНИЯ 2020 г. 

Заповед № РД-501/03.07.2020 г. на министъра на околната среда и водите за лицата, членуващи в "ЕКОБУЛТЕХ" АД, организация по оползотворяване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, които не следва да заплащат продуктова такса за 2019 г. (публикувана на 03.07.2020 г.)

Заповед № РД-502/03.07.2020 г. на министъра на околната среда и водите за лицата, членуващи в "Национална организация по оползотворяване и рециклиране на отпадъци" АД, организация по оползотворяване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, които не следва да заплащат продуктова такса за 2019 г. (публикувана на 03.07.2020 г.)

Заповед № РД-503/03.07.2020 г. на министъра на околната среда и водите за лицата, членуващи в "ЕЛТЕХРЕСУРС" АД, организация по оползотворяване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, които не следва да заплащат продуктова такса за 2019 г. (публикувана на 03.07.2020 г.)

Заповед № РД-504/03.07.2020 г. на министъра на околната среда и водите за лицата, членуващи в "ГРИЙНТЕХ БЪЛГАРИЯ" АД, организация по оползотворяване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, които не следва да заплащат продуктова такса за 2019 г. (публикувана на 03.07.2020 г.)

Заповед № РД-505/03.07.2020 г. на министъра на околната среда и водите за лицата, членуващи в "ТЕНЕКО РЕЦИКЛИНГ" ЕООД, организация по оползотворяване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, които не следва да заплащат продуктова такса за 2019 г. (публикувана на 03.07.2020 г.)

Заповед № РД-506/03.07.2020 г. на министъра на околната среда и водите за лицата, членуващи в "ЕЛТЕХРЕСУРС" АД, организация по оползотворяване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, които следва да заплатят продуктова такса за 2019 г. (публикувана на 03.07.2020 г.)

Заповед № РД-507/03.07.2020 г. на министъра на околната среда и водите за лицата, членуващи в "ЕКОБУЛТЕХ" АД, организация по оползотворяване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, които следва да заплатят продуктова такса за 2019 г. (публикувана на 03.07.2020 г.)

Заповед № РД-508/03.07.2020 г. на министъра на околната среда и водите за лицата, членуващи в "ТРАНСИНС ТЕХНОРЕЦИКЛИРАЩА КОМПАНИЯ" АД, организация по оползотворяване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, които не следва да заплащат продуктова такса за 2019 г. (публикувана на 03.07.2020 г.)

Заповед № РД-509/03.07.2020 г. на министъра на околната среда и водите за лицата, членуващи в "ЕЛЕКТРООПОЛЗОТВОРЯВАНЕ" ЕАД, организация по оползотворяване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, които не следва да заплащат продуктова такса за 2019 г. (публикувана на 03.07.2020 г.)

Заповед № РД-284/10.04.2020 г. на министъра на околната среда и водите за лицата, членуващи в "Национална организация по оползотворяване и рециклиране на отпадъци" АД, организация по оползотворяване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, които не следва да заплащат продуктова такса за 2018 г. (публикувана на 14.04.2020 г.)

 

ЗАПОВЕДИ И РЕШЕНИЯ 2019 г.

Заповед № РД-419/31.05.2019 г. на министъра на околната среда и водите за лицата, членуващи в "ЕКОБУЛТЕХ" АД, организация по оползотворяване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, които не следва да заплащат продуктова такса за 2018 г. (публикувана на 03.06.2019 г.)

Заповед № РД-420/31.05.2019 г. на министъра на околната среда и водите за лицата, членуващи в "ЕКОБУЛТЕХ" АД, организация по оползотворяване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, които следва да заплатят продуктова такса за 2018 г. (публикувана на 03.06.2019 г.)

Заповед № РД-421/31.05.2019 г. на министъра на околната среда и водите за лицата, членуващи в "ЕЛТЕХРЕСУРС" АД, организация по оползотворяване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, които не следва да заплащат продуктова такса за 2018 г. (публикувана на 03.06.2019 г.)

Заповед № РД-422/31.05.2019 г. на министъра на околната среда и водите за лицата, членуващи в "ЕЛТЕХРЕСУРС" АД, организация по оползотворяване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, които следва да заплатят продуктова такса за 2018 г. (публикувана на 03.06.2019 г.)

Заповед № РД-423/31.05.2019 г. на министъра на околната среда и водите за лицата, членуващи в "ГРИЙНТЕХ БЪЛГАРИЯ" АД, организация по оползотворяване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, които не следва да заплащат продуктова такса за 2018 г. (публикувана на 03.06.2019 г.)

Заповед № РД-424/31.05.2019 г. на министъра на околната среда и водите за лицата, членуващи в "ЕЛЕКТРООПОЛЗОТВОРЯВАНЕ" ЕАД, организация по оползотворяване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, които не следва да заплащат продуктова такса за 2018 г. (публикувана на 03.06.2019 г.)

Заповед № РД-425/31.05.2019 г. на министъра на околната среда и водите за лицата, членуващи в "ТРАНСИНС ТЕХНОРЕЦИКЛИРАЩА КОМПАНИЯ" АД, организация по оползотворяване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, които следва да заплатят продуктова такса за 2018 г. (публикувана на 03.06.2019 г.)

Заповед № РД-426/31.05.2019 г. на министъра на околната среда и водите за лицата, членуващи в "ТЕНЕКО РЕЦИКЛИНГ" ЕООД, организация по оползотворяване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, които не следва да заплащат продуктова такса за 2018 г. (публикувана на 03.06.2019 г.)

Заповед № РД-427/31.05.2019 г. на министъра на околната среда и водите за лицата, членуващи в "ТРАНСИНС ТЕХНОРЕЦИКЛИРАЩА КОМПАНИЯ" АД, организация по оползотворяване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, които не следва да заплащат продуктова такса за 2018 г. (публикувана на 03.06.2019 г.)

Решение № 114/31.05.2019 г. за спиране на производството по реда на чл. 59 от ЗУО, във връзка с чл. 61, ал. 1 и сл. от Наредбата за излязло от употреба електрическо и електронно оборудване за НООРО АД (публикувано на 03.06.2019 г.)

 

ЗАПОВЕДИ И РЕШЕНИЯ 2018 г.

Заповед № РД-343/31.05.2018 г. на министъра на околната среда и водите за лицата, членуващи в "Национална организация по оползотворяване и рециклиране на отпадъци" АД, организация по оползотворяване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, които не следва да заплащат продуктова такса за 2017 г. (публикувана на 01.06.2018 г.)

Заповед № РД-344/31.05.2018 г. на министъра на околната среда и водите за лицата, членуващи в "ЕЛТЕХРЕСУРС" АД, организация по оползотворяване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, които следва да заплатят продуктова такса за 2017 г. (публикувана на 01.06.2018 г.)

Заповед № РД-345/31.05.2018 г. на министъра на околната среда и водите за лицата, членуващи в "ЕКОБУЛТЕХ" АД, организация по оползотворяване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, които следва да заплатят продуктова такса за 2017 г. (публикувана на 01.06.2018 г.)

Заповед № РД-346/31.05.2018 г. на министъра на околната среда и водите за лицата, членуващи в "ЕЛЕКТРООПОЛЗОТВОРЯВАНЕ" ЕАД, организация по оползотворяване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, които не следва да заплащат продуктова такса за 2017 г. (публикувана на 01.06.2018 г.)

Заповед № РД-347/31.05.2018 г. на министъра на околната среда и водите за лицата, членуващи в "Национална организация по оползотворяване и рециклиране на отпадъци" АД, организация по оползотворяване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, които следва да заплатят продуктова такса за 2017 г. (публикувана на 01.06.2018 г.)

Заповед № РД-348/31.05.2018 г. на министъра на околната среда и водите за лицата, членуващи в "ГРИЙНТЕХ БЪЛГАРИЯ" АД, организация по оползотворяване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, които не следва да заплащат продуктова такса за 2017 г. (публикувана на 01.06.2018 г.)

Заповед № РД-349/31.05.2018 г. на министъра на околната среда и водите за лицата, членуващи в "ТЕНЕКО РЕЦИКЛИНГ" ЕООД, организация по оползотворяване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, които не следва да заплащат продуктова такса за 2017 г. (публикувана на 01.06.2018 г.)

Заповед № РД-350/31.05.2018 г. на министъра на околната среда и водите за лицата, членуващи в "ЕЛТЕХРЕСУРС" АД, организация по оползотворяване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, които не следва да заплащат продуктова такса за 2017 г. (публикувана на 01.06.2018 г.)

Заповед № РД-351/31.05.2018 г. на министъра на околната среда и водите за лицата, членуващи в "ТРАНСИНС ТЕХНОРЕЦИКЛИРАЩА КОМПАНИЯ" АД, организация по оползотворяване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, които не следва да заплащат продуктова такса за 2017 г. (публикувана на 01.06.2018 г.)

Заповед № РД-352/31.05.2018 г. на министъра на околната среда и водите за лицата, членуващи в "ТРАНСИНС ТЕХНОРЕЦИКЛИРАЩА КОМПАНИЯ" АД, организация по оползотворяване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, които следва да заплатят продуктова такса за 2017 г. (публикувана на 01.06.2018 г.)

Заповед № РД-353/31.05.2018 г. на министъра на околната среда и водите за лицата, членуващи в "ЕКОБУЛТЕХ" АД, организация по оползотворяване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, които не следва да заплащат продуктова такса за 2017 г. (публикувана на 01.06.2018 г.)

ЗАПОВЕДИ И РЕШЕНИЯ 2017 г.

Заповед №РД-453/30.06.2017 г. на министъра на околната среда и водите за лицата, членуващи в „ЕЛЕКТРООПОЛЗОТВОРЯВАНЕ” ЕАД, организация по оползотворяване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, които не следва да заплатят продуктова такса  за електрическо и електронно оборудване за 2016  г. (публикувана на 05.07.2017 г.)

Заповед № РД-426/19.06.2017 г. на министъра на околната среда и водите за лицата, членуващи в "Национална организация по оползотворяване и рециклиране на отпадъци" АД, организация по оползотворяване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, които не следва да заплащат продуктова такса за 2014 г. (публикувана на 20.06.2017 г.)

Заповед № РД-412/09.06.2017 г. на министъра на околната среда и водите за лицата, членуващи в „ЕЛТЕХРЕСУРС” АД, организация по оползотворяване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, които не следва да заплащат продуктова такса  за електрическо и електронно оборудване за 2016 г. (публикувана на 09.06.2017 г.)

Заповед № РД-411/09.06.2017 г. на министъра на околната среда и водите за лицата, членуващи в “ЕКОБУЛТЕХ” АД, организация по оползотворяване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, които следва да заплатят продуктова такса  за електрическо и електронно оборудване за 2016 г. (публикувана на 09.06.2017 г.)

Заповед № РД-410/09.06.2017 г. на министъра на околната среда и водите за лицата, членуващи в “ЕКОБУЛТЕХ” АД, организация по оползотворяване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, които не следва да заплатят продуктова такса  за електрическо и електронно оборудване за 2016  г. (публикувана на 09.06.2017 г.)

Заповед № РД-409/09.06.2017 г. на министъра на околната среда и водите за лицата, членуващи в “ТРАНСИНС ТЕХНОРЕЦИКЛИРАЩА КОМПАНИЯ” АД, организация по оползотворяване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, които не следва да заплатят продуктова такса  за електрическо и електронно оборудване за 2016 г. (публикувана на 09.06.2017 г.)

Заповед № РД-408/09.06.2017 г. на министъра на околната среда и водите за лицата, членуващи в "Национална организация по оползотворяване и рециклиране на отпадъци" АД, организация по оползотворяване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, които не следва да заплащат продуктова такса за 2016 г. (публикувана на 09.06.2017 г.)

Заповед № РД-407/09.06.2017 г. на министъра на околната среда и водите за лицата, членуващи в „ГРИЙНТЕХ БЪЛГАРИЯ” АД, организация по оползотворяване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, които не следва да заплатят продуктова такса  за електрическо и електронно оборудване за 2016  г. (публикувана на 09.06.2017 г.)

Заповед № РД-406/09.06.2017 г. на министъра на околната среда и водите за лицата, членуващи в „ЕЛТЕХРЕСУРС” АД, организация по оползотворяване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, които следва да заплатят продуктова такса  за електрическо и електронно оборудване за 2016 г. (публикувана на 09.06.2017 г.)

Заповед № РД-405/09.06.2017 г. на министъра на околната среда и водите за лицата, членуващи в "Национална организация по оползотворяване и рециклиране на отпадъци" АД, организация по оползотворяване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, които следва да заплатят продуктова такса за 2016 г. (публикувана на 09.06.2017 г.)

Заповед № РД-404/09.06.2017 г. на министъра на околната среда и водите за лицата, членуващи в “ТЕНЕКО РЕЦИКЛИНГ” ЕООД, организация по оползотворяване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, които не следва да заплатят продуктова такса  за електрическо и електронно оборудване за 2016 г. (публикувана на 09.06.2017 г.)

ЗАПОВЕДИ И РЕШЕНИЯ 2016 г.

Заповед № РД-311/31.05.2015 г. на министъра на околната среда и водите за лицата, членуващи в “ЕКОБУЛТЕХ” АД, организация по оползотворяване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, които не следва да заплатят продуктова такса  за електрическо и електронно оборудване за 2015  г. (публикувана на 02.06.2016 г.)

Приложение № 1 към Заповед № РД-311/31.05.2016 г. на министъра на околната среда и водите

Заповед № РД-310/31.05.2016 г. на министъра на околната среда и водите за лицата, членуващи „ЕЛТЕХРЕСУРС” АД, организация по оползотворяване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, които не следва да заплатят продуктова такса  за електрическо и електронно оборудване за 2015 г. (публикувана на 02.06.2016 г.)

Приложение № 1 към Заповед № РД-310/31.05.2016 г. на министъра на околната среда и водите

Заповед № РД-309/31.05.2016 г. на министъра на околната среда и водите за лицата, членуващи в "Национална организация по оползотворяване и рециклиране на отпадъци" АД, организация по оползотворяване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, които не следва да заплащат продуктова такса за 2015 г. (публикувана на 02.06.2016 г.) Заповед № РД-308/31.05.2016 г. на министъра на околната среда и водите за лицата, членуващи в „ГРИЙНТЕХ БЪЛГАРИЯ” АД, организация по оползотворяване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, които не следва да заплатят продуктова такса  за електрическо и електронно оборудване за 2015  г. (публикувана на 02.06.2016 г.) Заповед № РД-307/31.05.2016 г. на министъра на околната среда и водите за „ТЕНЕКО РЕЦИКЛИНГ" ЕООД като лице, което не следва да заплати продуктова такса  за електрическо и електронно оборудване за 2015  г. (публикувана на 02.06.2016 г.)

Заповед № РД-306/31.05.2016 г. на министъра на околната среда и водите за лицата, членуващи в „ЕЛТЕХРЕСУРС” АД, организация по оползотворяване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, които следва да заплатят продуктова такса  за електрическо и електронно оборудване за 2015 г. (публикувана на 02.06.2016 г.)

Заповед № РД-305/31.05.2016 г. на министъра на околната среда и водите за лицата, членуващи в “ТРАНСИНС ТЕХНОРЕЦИКЛИРАЩА КОМПАНИЯ” АД, организация по оползотворяване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, които не следва да заплатят продуктова такса  за електрическо и електронно оборудване за 2015 г. (публикувана на 01.06.2016 г.)

Заповед №РД-304/31.05.2016 г. на министъра на околната среда и водите за лицата, членуващи в „ЕЛЕКТРООПОЛЗОТВОРЯВАНЕ” ЕАД, организация по оползотворяване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, които не следва да заплатят продуктова такса  за електрическо и електронно оборудване за 2015  г. (публикувана на 02.06.2016 г.)

Заповед № РД-303/31.05.2016 г. на министъра на околната среда и водите за лицата, членуващи в “ЕКОБУЛТЕХ” АД, организация по оползотворяване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, които следва да заплатят продуктова такса  за електрическо и електронно оборудване за 2015 г. (публикувана на 02.06.2016 г.)

Приложение № 1 към Заповед № РД-303/31.05.2016 г. на министъра на околната среда и водите

ЗАПОВЕДИ И РЕШЕНИЯ 2015 г.

Заповед № РД-386/01.06.2015 г. на министъра на околната среда и водите за лицата, членуващи „ЕЛТЕХРЕСУРС” АД, организация по оползотворяване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, които не следва да заплатят продуктова такса  за електрическо и електронно оборудване за 2014 г. (публикувана на 01.06.2015 г.)

Заповед № РД-385/01.06.2015 г. на министъра на околната среда и водите за лицата, членуващи в “ЕКОБУЛТЕХ” АД, организация по оползотворяване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, които не следва да заплатят продуктова такса  за електрическо и електронно оборудване за 2014  г. (публикувана на 01.06.2015 г.)

Заповед № РД-384/01.06.2015 г. на министъра на околната среда и водите за лицата, членуващи в „ГРИЙНТЕХ БЪЛГАРИЯ” АД, организация по оползотворяване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, които не следва да заплатят продуктова такса  за електрическо и електронно оборудване за 2014  г. (публикувана на 01.06.2015 г.)

Заповед № РД-383/01.06.2015 г. на министъра на околната среда и водите за лицата, членуващи в “ТРАНСИНС ТЕХНОРЕЦИКЛИРАЩА КОМПАНИЯ” АД, организация по оползотворяване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, които не следва да заплатят продуктова такса  за електрическо и електронно оборудване за 2014 г. (публикувана на 01.06.2015 г.)

Заповед №РД-382/01.06.2015 г. на министъра на околната среда и водите за лицата, членуващи в „ЕЛЕКТРООПОЛЗОТВОРЯВАНЕ” ЕАД, организация по оползотворяване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, които не следва да заплатят продуктова такса  за електрическо и електронно оборудване за 2014  г. (публикувана на 01.06.2015 г.)

Заповед № РД-375/29.05.2015 г. на министъра на околната среда и водите за „Климатекс Варна“ ООД, член на организацията по оползотворяване “ТРАНСИНС ТЕХНОРЕЦИКЛИРАЩА КОМПАНИЯ” АД, , коeто следва да заплати продуктова такса  за електрическо и електронно оборудване за 2014 г., поради неизпълнение на задълженията си за разделно събиране, повторно използване, рециклиране и/или оползотворяване на ИУЕЕО. (публикувана на 01.06.2015 г.)

Заповед № РД-374/29.05.2015 г. на министъра на околната среда и водите за лицата, членуващи в „ЕЛТЕХРЕСУРС” АД, организация по оползотворяване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, които следва да заплатят продуктова такса  за електрическо и електронно оборудване за 2014 г. (публикувана на 01.06.2015 г.)

Заповед № РД-373/29.05.2015 г. на министъра на околната среда и водите за лицата, членуващи в “ЕКОБУЛТЕХ” АД, организация по оползотворяване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, които следва да заплатят продуктова такса  за електрическо и електронно оборудване за 2014 г. (публикувана на 01.06.2015 г.)

ЗАПОВЕДИ И РЕШЕНИЯ 2014 г.

Заповед № РД – 726/18.09.2014 г. на министъра на околната среда и водите за лицата, членуващи в "Национална организация по оползотворяване и рециклиране на отпадъци" АД, организация по оползотворяване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, които не следва да заплащат продуктова такса за 2013г. (публикувана на 18.09.2014 г.)

Решение № 158/05.08.2014 г. на министъра на околната среда и водите за поправка на допусната очевидна фактическа грешка в Заповед № РД 437/04.06.2014 г. (публикувано на 06.08.2014 г.)

Заповед № РД - 437/04.06.2014 г. на министъра на околната среда и водите за лицата, членуващи в организации по оползотворяване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, които следва да заплатят продуктова такса за 2013г. (публикувана на 04.06.2014 г.)

Заповед № РД – 438/04.06.2014 г. на министъра на околната среда и водите за лицата, членуващи в организации по оползотворяване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, които не следва да заплащат продуктова такса за 2013г. (публикувана на 04.06.2014 г.)

ЗАПОВЕДИ И РЕШЕНИЯ 2013 г.

Заповед № РД – 554/15.07.2013 г. на министъра на околната среда и водите за “ЕЛРЕСУРС” ООД, гр. София-в ликвидация - организация по оползотворяване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, която следва да заплати продуктова такса за 2012 г.

Заповед № РД – 553/15.07.2013 г. на министъра на околната среда и водите за “ТЕХИМПАКТ” АД, гр. София - организация по оползотворяване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, която следва да заплати продуктова такса за 2012 г.

Заповед № 474/28.05.2013 г. на министъра на околната среда и водите за лицата, членуващи в организации по оползотворяване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, които следва да заплатят продуктова такса

Заповед № РД – 455/23.05.2013 г. на министъра на околната среда и водите за лицата, членуващи в организации по оползотворяване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, които не следва да заплащат продуктова такса

ЗАПОВЕДИ И РЕШЕНИЯ 2012 г.

Заповед № РД – 574/20.07.2012 г. на министъра на околната среда и водите за “ТЕХИМПАКТ” АД, гр. София - организация по оползотворяване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, която следва да заплати продуктова такса за 2011 г.

Заповед № РД – 463/12.06.2012 г. на министъра на околната среда и водите за “ЕЛЕКТРООПОЛЗОТВОРЯВАНЕ” ЕАД, гр. Бургас- организация по оползотворяване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, която следва да заплати продуктова такса за 2011 г.

Заповед № РД – 462/12.06.2012 г. на министъра на околната среда и водите за “ЕЛРЕСУРС” ООД, гр. София - организация по оползотворяване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, която следва да заплати продуктова такса за 2011 г.

Заповед № РД – 455/08.06.2012 г. на министъра на околната среда и водите за лицата, членуващи в организации по оползотворяване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, които следва да заплатят продуктова такса

Заповед № РД – 441/06.06.2012 г. на министъра на околната среда и водите за лицата, членуващи в организации по оползотворяване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, които не следва да заплащат продуктова такса

ЗАПОВЕДИ И РЕШЕНИЯ 2011 г.

Заповед № РД – 744/12.10.2011 г. на министъра на околната среда и водите за “БУЛЕКОТЕХ” АД, гр. София - организация по оползотворяване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, която следва да заплати продуктова такса;

Заповед № РД – 743/12.10.2011 г. на министъра на околната среда и водите за “ЕЛРЕСУРС” ООД, гр. София - организация по оползотворяване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, която следва да заплати продуктова такса

Заповед № РД – 738/11.10.2011 г. на министъра на околната среда и водите за лицата, членуващи в организации по оползотворяване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, които не следва да заплащат продуктова такса

Заповед № РД – 736/11.10.2011 г. на министъра на околната среда и водите за лицата, членуващи в организации по оползотворяване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, които следва да заплатят продуктова такса

ЗАПОВЕДИ И РЕШЕНИЯ 2010 г.

Заповед № РД – 619/21.06.2010 г. на министъра на околната среда и водите за лицата, членуващи в организациите по оползотворяване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване “ЕКОБУЛТЕХ” АД и “ЕЛТЕХРЕСУРС” АД, които следва да заплатят продуктова такса

Заповед № РД – 615/21.06.2010 г. на министъра на околната среда и водите за лицата, членуващи в организациите по оползотворяване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване “ЕКОБУЛТЕХ” АД, “ЕЛТЕХРЕСУРС” АД, “ЕКОЕЛЕКТРОН” АД, “ИУЕЕО РЕЦИКЛИРАНЕ” АД, “ЕКО-ЕЛ БЪЛГАРИЯ” АД, “БУЛЕКОТЕХ” АД, “ТРАНСИНС ТЕХНОРЕЦИКЛИРАЩА КОМПАНИЯ” АД, които не следва да заплащат продуктова такса

ЗАПОВЕДИ И РЕШЕНИЯ 2014 г.