Категории
Отпадъци

Организации по оползотворяване

Списък на организациите по оползотворяване на негодни за употреба батерии и акумулатори

 

Заповед № РД-283/15.05.2018 г. на министъра на околната среда и водите за лицата, членуващи в организациите по оползотворяване на негодни за употреба батерии и акумулатори, които не следва да заплащат продуктова такса за батерии и акумулатори за 2017 г. (публикувана на 18.05.2018 г.)

Приложения №№ 1,2,3,4,5,6,7 и 8 към Заповед № РД-283/15.05.2018 г. на министъра на околната среда и водите

 

Заповед № РД-317/15.05.2017 г.  на министъра на околната среда и водите за лицата, членуващи в организациите по оползотворяване на негодни за употреба батерии и акумулатори, които следва да заплатят продуктова такса за батерии и акумулатори за 2016 г. (публикувана на 18.05.2017 г.)

Заповед № РД-319/15.05.2017 г.  на министъра на околната среда и водите за лицата, членуващи в организациите по оползотворяване на негодни за употреба батерии и акумулатори, които не следва да заплащат продуктова такса за батерии и акумулатори за 2016 г. (публикувана на 18.05.2017 г.)

Приложения №№ 1,2,3,4,5,6,7 и 8 към Заповед № РД-319/15.05.2017 г.  на министъра на околната среда и водите

Заповед №РД-267/18.05.2016 г. на министъра на околната среда и водите, с която се допълва Заповед № РД-256/16.05.2016 г. (публикувана на 19.05.2016 г.)

Заповед № РД-256/16.05.2016 г.  на министъра на околната среда и водите за лицата, членуващи в организациите по оползотворяване на негодни за употреба батерии и акумулатори, които не следва да заплащат продуктова такса за батерии и акумулатори за 2015 г. (публикувана на 16.05.2016 г.)

Заповед № РД-330/20.05.2015 г. на министъра на околната среда и водите за лицата, членуващи в "ЕКОБУЛБАТЕРИ" АД, организация по оползотворяване на негодни за употреба батерии и акумулатори, които следва да заплатят продуктова такса за батерии и акумулатори за 2014 г. (публикувана на 21.05.2015 г.)

Заповед № РД-329/20.05.2015 г. на министъра на околната среда и водите за лицата, членуващи в "ТРАНСИНС БАТЕРИ" ООД, организация по оползотворяване на негодни за употреба батерии и акумулатори, които следва да заплатят продуктова такса за батерии и акумулатори за 2014 г. (публикувана на 21.05.2015 г.)

Заповед № РД-327/20.05.2015 г. на министъра на околната среда и водите за лицата, членуващи в "ЕКОБАТЕРИ" АД, организация по оползотворяване на негодни за употреба батерии и акумулатори, които следва да заплатят продуктова такса за батерии и акумулатори за 2014 г. (публикувана на 21.05.2015 г.)

Заповед № РД-338/20.05.2015 г. на министъра на околната среда и водите за лицата, членуващи в "НОРД ЕЛРЕЦИКЛИНГ" АД, организация по оползотворяване на негодни за употреба батерии и акумулатори, които не следва да заплащат продуктова такса за батерии и акумулатори за 2014 г. (публикувана на 21.05.2015 г.)

Заповед № РД-337/20.05.2015 г. на министъра на околната среда и водите за лицата, членуващи в "ЕКОБУЛБАТЕРИ" АД, организация по оползотворяване на негодни за употреба батерии и акумулатори, които не следва да заплащат продуктова такса за батерии и акумулатори за 2014 г. (публикувана на 21.05.2015 г.)

Заповед № РД-336/20.05.2015 г. на министъра на околната среда и водите за лицата, членуващи в "ЕКОБАТЕРИ" АД, организация по оползотворяване на негодни за употреба батерии и акумулатори, които не следва да заплащат продуктова такса за батерии и акумулатори за 2014 г. (публикувана на 21.05.2015 г.)

Заповед № РД-334/20.05.2015 г. на министъра на околната среда и водите за лицата, членуващи в "ТРАНСИНС БАТЕРИ" ООД, организация по оползотворяване на негодни за употреба батерии и акумулатори, които не следва да заплащат продуктова такса за батерии и акумулатори за 2014 г. (публикувана на 21.05.2015 г.)

Заповед № РД-333/20.05.2015 г. на министъра на околната среда и водите за лицата, членуващи в "РЕКОБАТ" АД, организация по оползотворяване на негодни за употреба батерии и акумулатори, които не следва да заплащат продуктова такса за батерии и акумулатори за 2014 г. (публикувана на 21.05.2015 г.)

Заповед № РД-332/20.05.2015 г. на министъра на околната среда и водите за лицата, членуващи в "НАЦИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ И РЕЦИКЛИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ" АД, организация по оползотворяване на негодни за употреба батерии и акумулатори, които не следва да заплащат продуктова такса за батерии и акумулатори за 2014 г. (публикувана на 21.05.2015 г.)

Заповед № РД-331/20.05.2015 г. на министъра на околната среда и водите за лицата, членуващи в "НУБА РЕЦИКЛИРАНЕ" АД, организация по оползотворяване на негодни за употреба батерии и акумулатори, които не следва да заплащат продуктова такса за батерии и акумулатори за 2014 г. (публикувана на 21.05.2015 г.)

Заповед № РД-388/20.05.2014 г.  на министъра на околната среда и водите за лицата, изпълняващи индивидуално задълженията си за събиране и рециклиране на негодни за употреба батерии и акумулатори и за лицата, членуващи в организациите по оползотворяване на негодни за употреба батерии и акумулатори, които не следва да заплащат продуктова такса за батерии и акумулатори за 2013 г. (публикувана на 20.05.2014 г.)

 Заповед № РД-389/20.05.2014 г.  на министъра на околната среда и водите за лица, членуващи в организации по оползотворяване на негодни за употреба батерии и акумулатори, които следва да заплатят продуктова такса за батерии и акумулатори за 2013 г. (публикувана на 20.05.2014 г.)

Заповед № РД-452/23.05.2013 г.  на министъра на околната среда и водите за лице, членуващо в организация по оползотворяване на негодни за употреба батерии и акумулатори, което следва да заплати продуктова такса за батерии и акумулатори за 2012 г.

Заповед № РД-453/23.05.2013 г.  на министъра на околната среда и водите за лицата, изпълняващи индивидуално задълженията си за събиране и рециклиране на негодни за употреба батерии и акумулатори и за лицата, членуващи в организациите по оползотворяване на негодни за употреба батерии и акумулатори, които не следва да заплащат продуктова такса за батерии и акумулатори за 2012 г.

Заповед № РД-401/21.05.2012 г. на министъра на околната среда и водите за лицата, изпълняващи индивидуално задълженията си за събиране и рециклиране на негодни за употреба батерии и акумулатори и за лицата, членуващи в организациите по оползотворяване на негодни за употреба батерии и акумулатори, които не следва да заплащат продуктова такса за батерии и акумулатори за 2011 г.

Заповед № РД-460/08.07.2011 г. на министъра на околната среда и водите за заплащане на продуктова такса за батерии и акумулатори от „СТИМ-БАТ” ООД

Заповед № РД-383/09.06.2011 г. на министъра на околната среда и водите за лица, членуващи в организация по оползотворяване на негодни за употреба батерии и акумулатори, които не следва да заплащат продуктова такса за батерии и акумулатори за 2010 г.

Заповед № РД-324/16.05.2011 г. на министъра на околната среда и водите за лицата, изпълняващи индивидуално задълженията си за събиране и рециклиране на негодни за употреба батерии и акумулатори и за лицата, членуващи в организациите по оползотворяване на негодни за употреба батерии и акумулатори, които не следва да заплащат продуктова такса за батерии и акумулатори за 2010 г.

Решение № 159/04.06.2010 г. на министъра на околната среда и водите за отнемане на разрешението на СТИМ - БАТ ООД

Заповед № РД – 569/04.06.2010 г. на министъра на околната среда и водите, с която са определени организациите по оползотворяване на негодни за употреба батерии и акумулатори, които следва да заплатят продуктова такса за батерии и акумулатори за 2009 г.

Заповед № РД – 568/04.06.2010 г. на министъра на околната среда и водите за лицата, членуващи в организациите по оползотворяване на негодни за употреба батерии и акумулатори, които не следва да заплащат продуктова такса за батерии и акумулатори за 2009 г.