Категории
Отпадъци

Разрешения на организации по оползотворяване и за индивидуално изпълнение

Заповед № РД - 48/20.01.2017 г. на министъра на околната среда и водите за утвърждаване на образец по чл. 81, ал. 4, т. 11 от Закона за управление на отпадъците на декларация за достоверност на данните

Образец по чл. 81, ал. 4, т. 11 от ЗУО

 

Заповед № РД - 59/22.01.2019 г. на министъра на околната среда и водите за утвърждаване на образци на заявления

Заповед № РД - 668/01.11.2018 г. на министъра на околната среда и водите за утвърждаване на образци на заявления