Категории
Отпадъци

Лица, изпълняващи задълженията си индивидуално

Заповед № РД – 457/23.05.2013 г. на министъра на околната среда и водите за лицата, изпълняващи индивидуално задълженията си за събиране и оползотворяване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, които не следва да заплащат продуктова такса

Заповед № РД – 454/08.06.2012 г. на министъра на околната среда и водите за лицата, изпълняващи индивидуално задълженията си за събиране и оползотворяване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, които не следва да заплащат продуктова такса

Заповед № РД –739/11.10.2011 г. на министъра на околната среда и водите за лицата, изпълняващи индивидуално задълженията си за събиране и оползотворяване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, които не следва да заплащат продуктова такса

Заповед № РД – 618/21.06.2010 г. на министъра на околната среда и водите за лицата, изпълняващи индивидуално задълженията си за събиране и оползотворяване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, които не следва да заплащат продуктова такса